Rettshjelpsforsikring

En rettshjelpsforsikring dekker dine utgifter til advokat ved en tvist. Det er vanlig at rettshjelpsforsikringen er en del av ordinære forsikringer.

Kontakt oss

Hvilke forsikringer inneholder en rettshjelpsforsikring?

De vanligste forsikringene med rettshjelpsforsikring er:

  • Innboforsikring
  • Boligforsikring
  • Hytteforsikring
  • Bilforsikring
  • Båtforsikring
  • Reiseforsikring
  • Fagforeningsmedlemskap
  • Borettslag- eller sameieforsikringer

Hvilke beløp til advokat får jeg dekket gjennom rettshjelpsforsikringen?

Rettshjelpsforsikringer er regulert i forsikringsvilkårene og kan variere noe fra selskap til selskap. Normalt dekker rettshjelpsforsikringen dine advokatutgifter ved en tvist oppad begrenset til 100.000 kroner, men ikke mer enn den økonomiske interessen tvisten dreier seg om.

Man må som regel betale en egenandel som i de fleste forsikringer utgjør de første 4000 kroner. I tillegg må du betale en egenandel tilsvarende 20 prosent av det som utbetales under forsikringen.

Dette betyr at du som forsikringstaker i de fleste tilfeller må betale 29.000 kroner i egenandel dersom du benytter rettshjelpsforsikringen på 100.000 kroner fullt ut.

Hvilke tvister får jeg dekket gjennom rettshjelpsforsikringen?

En rettshjelpsforsikring kan benyttes i en rekke forskjellige tvister:

Noen få forsikringsselskaper tilbyr også rettshjelpsforsikring ved yrkesskader og yrkessykdom.

Det er viktig å melde fra til forsikringsselskapet der du har rettshjelpdekning så snart som mulig, og senest innen ett år etter at tvist har oppstått.

Alle tvister dekkes med mindre tvisten er unntatt i forsikringsvilkårene. Eksempler på tvister som vanligvis ikke dekkes er:

Dersom tvist gjelder offentlige forvaltningsvedtak, må man først benytte seg av offentlige klagemuligheter.

Hvordan vet jeg om en av mine forsikringer har en rettshjelpsforsikring?

Det er forsikringsvilkårene som bestemmer hvilke tvister som dekkes. Det er også mulig å kontakte en advokat som er ekspert på forsikringsrett for å få vurdert om saken din omfattes av en rettshjelpsforsikring eller ikke.

Hvilke utgifter dekkes gjennom rettshjelpsforsikringen?

Rettshjelpsforsikringen dekker utgifter til advokat, rettsgebyr, sakkyndige og vitner, men ikke motpartens omkostninger. Det vil si at hvis du blir dømt til å betale motpartens saksomkostninger så må du betale disse selv.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning.

At forsikringsselskapet dekker hele eller deler av advokatutgiftene dine, er ofte av stor betydning i en tvistesak. Vi har lang erfaring, og bistår et stort antall klienter i tvister hvor rettshjelpsforsikring kommer til anvendelse.

Kontaktperson

Portrett av Øystein Helland

Øystein Helland

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20