Erstatning for påført- og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet

Som skadet har du krav på erstatning for manglende eller tapt evne til å utføre arbeidsoppgaver hjemme.

Kontakt oss

Hva er påført- og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet?

Påført- og fremtidig tap av evnen til å arbeide i hjemmet kan du ha krav på å få erstattet etter en personskade. Tapt evne til å arbeide i hjemmet anses som et inntektstap.

Hva er eksempler på arbeid i hjemmet?

Arbeid i hjemmet kan i denne sammenheng defineres som tradisjonelt husarbeid, slik som barnepass, støvsuging og vasking samt hagearbeid som gressklipping og snømåking, vedlikeholdholdsarbeid som maling og oppussing både i hjemmet og på hytta samt innkjøp og transport.

Når har jeg krav på erstatning for påført- og fremtidig tap av evnen til å arbeide i hjemmet?

Som skadet har du krav på erstatning for påført- og fremtidig tap av evnen til å arbeide i hjemmet etter trafikkulykke, pasientskade, fritidsulykke, båtulykke og flyulykke.

Du har ikke krav på erstatning for tap av evnen til å arbeide i hjemmet ved yrkesskade eller yrkessykdom fordi et slikt tap da er innbakt i det fremtidige inntektstapet (grunnerstatningen).

Hvordan regner man ut erstatning for påført- og fremtidig tap av evnen til å arbeide i hjemmet?

Utgangspunktet for beregningen av slikt tap er en sammenligning med hva man normalt må betale for å få utført slike tjenester av andre.

Rettspraksis akseptere kun relativt lave timesatser på mellom 150 kroner og 350 kroner som er et beskjedent nivå.

Man må også avklare hvor stort hjelpebehovet er. Dette kan være vanskelig fordi skadelidte og familien har en viss innretningsplikt, det vil si at den skadde må akseptere å bruke lengre tid på oppgavene, og at familien må trå til noe mer enn før. Det er imidlertid grenser for hvor langt innretningsplikten går.

Dessuten skal det gjøres fradrag for eventuell hjemmehjelp fra kommunen.

Man må også forholde seg til erstatningsnivåer domstolene har lagt seg på selv om det i utgangspunktet skal foretas individuelle erstatningsberegninger.

Hva kan jeg få i erstatning for tap av evne til å arbeide i hjemmet?

Erstatningsbeløpets størrelse vil avhenge av mange faktorer, som for eksempel hvor stor familie man har, hvor stort hus man har, om tomten er stor, om man har hytte, eller kanskje to hytter, om man har rett til hjemmehjelp med mer.

Videre vil det være av stor betydning for erstatningens størrelse over hvor lang periode erstatningen skal beregnes.

Trenger jeg advokat for å få erstatning for tap av evnen til å arbeide i hjemmet?

Ja. Erstatningssaker der du har krav på erstatning for påført- og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet er som regel kompliserte både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv for å få erstatning for tap av evne til å arbeide i hjemmet?

Etter trafikkulykker vil forsikringsselskapet normalt betale for dine utgifter til advokat, mens du i ulykkesforsikringssaker i fritiden må betale advokaten selv.

Går erstatningssaken videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater har lang erfaring, og er eksperter på erstatningsrett.

Vi hjelper klienter over hele landet, og tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20