Erstatning for nerveskade

En nerveskade kan være en alvorlig personskade og føre til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for nerveskade etter blant annet yrkesskade, trafikkskade eller fritidsulykke. Erstatningen kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner.

Kontakt oss

Hva er en nerveskade?

Erstatning for nerveskade? Nerver er ledningsbaner for impulser til og fra sentralnervesystemet.

Nerver er både sensoriske og motoriske. Sensoriske nervefibre leder impulser tilbake til sentralnervesystemet fra for eksempel føleorganer i huden, mens motoriske nervefibre leder impulser ut fra sentralnervesystemet til for eksempel musklene.

En nervecelle kan ikke erstattes. Nerveskader kan derfor gi svært alvorlige personskader. Hvis det skjer en ulykke som gir skader på nervesystemet, kan du ha krav på erstatning for nerveskade.

Hvor er det vanligst at nerveskader skjer?

Nerveskader oppstår ofte i arbeidsulykker, trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker. Nerveskader kan også påføres ved feilbehandling under operasjoner i helsevesenet.

Hva slags ulykker kan føre til nerveskade?

En nerveskade kan oppstå i forbindelse med mange slags ulykkeshendelser, som for eksempel hodeskade, nakkeskade, multitraume, bruddskade, CRPS, klemskade, muskelskade, seneskade, ryggskade, ryggmargsskade, lammelser, vibrasjonsskade, bekkenskade, amputasjon, øyeskade, benskade, armskade og kneskade.

Hva er de vanligste nerveskadene?

Her er en liste over noen av de vanligste nerveskadene:

Kan sykdommer føre til nerveskade?

Nerveskader kan også skyldes en yrkessykdom, for eksempel som følge av skadelig påvirkning av giftstoffer, kjemiske stoffer, gasser, røyk eller infeksjoner.

Du finner en liste over hvilke yrkessykdommer som kan gi deg krav på erstatning her.

Har jeg krav på erstatning for nerveskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for nerveskade.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en nerveskade?

Ved en nerveskade er det viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. Hvis skaden skjedde på jobb, må skaden også meldes til NAV og til Arbeidstilsynet.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Erstatningsbeløpet kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer også an på forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Finnes det en invaliditetstabell for nerveskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en nerveskade.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader» men benyttes også ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør for nerveskade.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er nerveskade godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade.

Hvis skaden skyldes skadelig påvirkning på jobb, som for eksempel kjemikalier eller løsemidler, så kan du søke NAV om godkjenning av skaden som yrkessykdom.

Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Trenger jeg advokat?

Ja. Erstatning for nerveskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Du bør derfor ikke forsøke å ta opp kampen om erstatning på egen hånd.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20