Liste over yrkessykdommer som kan gi deg krav på erstatning

Covid-19, tinnitus, lungekreft, HIV og vibrasjonsskade er noen av yrkessykdommene som kan gi deg erstatning.

Kontakt oss

Det er mange som henvender seg til oss for å høre om de har krav på erstatning for yrkessykdom. Derfor har vi laget en liste over de vanligste sykdommene som kan gi deg yrkesskadeerstatning.

Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning

De vanligste årsakene til forgiftninger på arbeidsplassen er at man har vært utsatt for giftige stoffer over en viss tid og med et visst omfang.

Disse stoffene kan blant annet være:

 • Løsemidler som brukes til rensing, avfetting, malerarbeid, lakkering, rengjøring, trykking, fortynning, liming, impregnering, destillasjon med mer, white spirit , Isocyanater eller Polyuretanprodukter som man finner i maling, lakk, lim, fugemasser, bygnings- og isolasjonsskum og skumgummi
 • PVC røyk
 • Lodde- og sveise røyk
 • Kvikksølv, amalgamer og forbindelser
 • Bly og blylegeringer
 • SilisiumoksidFosfor og fosforforbindelser
 • Arsenikk og arsenikkforbindelser
 • Bensol
 • Halogenkullvannstoffer av den aliphatiske rekke
 • Hydrogenklorider og kadmiumoksider
 • Gasser fra kloakk/kompost/avfall
 • Passiv røyking
 • Formaldehyd som brukes til desinfeksjon
 • Hydrogensulfid som dannes ved bakteriell nedbrytning av organisk materiale. Dannes i kloakk, gjødsel, i fiskebåter uten kjølerom for fisken. Brukes i oljeraffinering, treforedling, garving med mer
 • Aerosolpåvirkning, det vil si der farlige stoffer blandes med luft og sprayes slik at de blir finfordelte

Sykdom som skyldes strålingsenergi

Stråleskade ved eksponering av:

 • Radium og andre radioaktive stoffer
 • Røntgenstråler

Nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy, prosesser og annet

Tinnitus og hørseltap

Lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer

Sykdommer i armer og hender, herunder vasospastisk syndrom i hendene samt nevropatier, når sykdommen er fremkalt av vibrasjoner overført fra vibrerende maskiner, pressluftverktøy, bankehammere og lignende

• HAVS, Raynauds 
Vibrasjonsskader

Sykdommer som skyldes endringer i barometertrykket under visse arbeidsforhold som hos dykkere, flygere og andre

Sykdommer som skyldes smitte

 1. Under arbeid i laboratorium hvor en arbeider med vedkommende smittestoff
 2. Under arbeid på lege- eller tannlegekontor, sosialkontor, i medisinske institusjoner, sosiale institusjoner, utekontakter, barnehjem, aldershjem og lignende eller ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare.

Følgende sykdommer omfattes:

 • Tuberkulose
 • Poliomyelitt med lammelser
 • Difteri
 • Tyfoidfeber
 • Paratyfus A
 • Smittsom gulsott
 • Momonucleosis infectiosa
 • Andre smittsomme sykdommer når den yrkesskadde har fått komplikasjon fra hjernen og/eller ryggmargen, hjertet, nyrer eller ledd
 • Serum-hepatitt og sykdommer med liknende infeksjonsmåte, herunder AIDS og HIV-smitte
 • Paratyfus B, andre salmonelloser og dysenteri når sykdommen etterfølges av en langvarig eller konstant smittebærertilstand
 • Smitte med meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)
 • Covid-19 med alvorlige komplikasjoner
 • Under arbeid med dyr eller planter som lider av en infeksjon fremkalt av vedkommende smittestoff, eller under arbeid med dyre- eller planteprodukter som er infisert av smittestoffet.

Sykdommer etter vaksinasjon som har samband med yrket

Sykdommer som:

 • Følger av kulde og lav temperatur under arbeid i ishavsstrøk
 • Følger av sterk varme og sol under arbeid i tropiske eller subtropiske strøk.
 • Karantenesykdommer
  • Cholera asiatica (Kolera)
  • Febris flava (gul feber)
  • Pestis (pest)
  • Variola (kopper)
 • Malaria

Her kan du lese en tilsvarende liste over yrkesskader du har krav på erstatning for.

Her kan du lese «Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade».

Det er også en egen forskrift om sykdommer og forgiftninger oppstått som følge av nærmere spesifiserte virksomheter og arbeidsprosesser. 

Her kan du lese «Lov om yrkesskadeforsikring».

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi jobber med yrkesskader hver eneste arbeidsdag, og har bistått mange tusen klienter etter yrkessykdom.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20