1. November 2022: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA er slått sammen med Halvorsen & Co. Les mer

Erstatning for skade på nyre

Skade på nyre kan være en alvorlig personskade som kan føre til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for skade på nyre etter en ulykke på jobb, i trafikken eller på fritiden. Det kan dreie seg om flere millioner kroner i erstatning.

Kontakt oss

Hva er skade på nyre?

Erstatning for skade på nyre? Nyrene er bønneformede organer på hver side av ryggsøylen. Nyrene renser blodet for avfall og overflødig væske, og sørger for at giftige biprodukter av mat eller medisiner ikke bygger seg opp til skadelige nivåer.

Hvis du får slagskader, støtskader eller klemskader kan det føre til skader på nyrer samt andre organskader. Skade på nyre kan være en alvorlig personskade.

Hva slags ulykker kan føre til skade på nyre?

Nyreskade kan oppstå i forbindelse med mange slags ulykkeshendelser, som for eksempel en arbeidsulykke, trafikkulykke, båtulykke eller fritidsulykke.

Hvilke typer skader kan føre til skade på nyre?

Skader på nyre skjer ofte i ulykker som involverer større gjenstander slik som kjøretøy, maskiner eller trær og kan for eksempel skje under arbeid i bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri eller skog- og landbruksindustrien.

Det er mange typer ulykker som kan føre til nyreskade, slik som klemulykke, fallulykke, støtskade, etseskade, multitraume, eksplosjonsskade, bruddskade og organskade.

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en skade på nyre?

Har du blitt skadet er det viktig å melde fra så snart som mulig til aktuelle forsikringsselskaper. Er personskaden påført i forbindelse med arbeid, må skaden også meldes til NAV og til Arbeidstilsynet.

Skade på nyre kan også skyldes en yrkessykdom, for eksempel som følge av skadelig påvirkning av løsemidler. Du finner en liste over hvilke yrkessykdommer som kan gi deg krav på erstatning her.

Listen over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning finner du her.

Har jeg krav på erstatning for skade på nyre?

Ja. En nyreskade kan føre til store begrensninger i din arbeidsevne.

Du kan ha krav på erstatning:

Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning etter skade på nyre:

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig skaden på nyren er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Finnes det en invaliditetstabell for skade på nyre?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en nyreskade.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader» men benyttes også ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør for personskader etter nyreskade.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er skade på nyre godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis nyreskaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Hvis skaden skyldes skadelig påvirkning på jobb av for eksempel løsemidler, så kan du søke NAV om godkjenning av skaden som yrkessykdom.

Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Trenger jeg advokat?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for nyreskade, men dette er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Du bør derfor ikke forsøke å ta opp kampen om erstatning på egen hånd.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei. Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20