Erstatning for multitraume

Multitraume er en alvorlig personskade som kan føre til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for multitraume etter en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden.

Kontakt oss

Erstatning for multitraume?

Du kan ha krav på erstatning for multitraume etter en yrkesskade, trafikkskade, fritidsskade, båtulykke, flyulykke m.m.

Hva er multitraume?

Multitraume benyttes gjerne som samlebetegnelse på flere alvorlige skader etter én og samme ulykke. Skadene må omfatte to eller flere kroppsregioner, og forekommer oftest i muskel- skjelettsystemet.

Hvilke skader kan omfattes av et multitraume?

Et multitraume kan omfatte mange typer skader, blant annet knusningsskade, lammelserryggmargsskademuskelskade, hørselsskade, psykisk skade, ansiktsskade, nakkeskade bruddskade, CRPS, muskelskade, seneskade, ryggskade, bekkenskade, tap av lemmer, nerveskade utenfor sentralnervesystemet, øyeskade, benskade, armskade, lungeskade og organskade.

Hva er de vanligste ulykkene som kan resultere i et multitraume?

De vanligste ulykkene som kan føre til et multitraume er trafikkulykke, arbeidsulykke og fritidsulykke.

Har jeg krav på erstatning for multitraume?

Ja. Du kan ha krav på erstatning.

Les mer: Lov om yrkesskadeforsikring
Les mer: Lov om skadeserstatning
Les mer: Lov om bilansvar

Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Størrelsen på erstatning for multitraume kommer an på hvor alvorlig skaden er, og hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne. Din alder har også betydning for erstatningsbeløpet hvis du har tapt arbeidsevne. I tillegg kommer størrelsen på utgiftene du har blitt påført.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Finnes det en invaliditetstabell for multitraume?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning, og for å avgjøre hvor mye du kan ha krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskade, men brukes også ved andre skadehendelser, som for eksempel trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Er multitraume godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis skaden skyldes en ulykke under arbeid for arbeidsgiver på arbeidsstedet, så kan du søke NAV om godkjennelse av multitraume som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Trenger jeg advokat?

Ja. Multitraume omfatter ofte svært alvorlige skader, og er som regel kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Du bør derfor ikke ta opp kampen om erstatning uten å engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer. I ulykkesforsikringssaker etter multitraume i fritiden må du betale for advokaten selv.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirmaer på erstatningssaker med multitraume.
Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring.

Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20