Erstatning for lammelser

Du kan ha krav på erstatning hvis du er påført lammelser i en arbeidsulykke, trafikkulykke eller fritidsulykke.

Kontakt oss

Hva er lammelser?

Hvis du har lammelser betyr det at du har fullstendig eller delvis opphevet nervekontroll med en muskel eller muskelgruppe.

Finnes det forskjellig typer lammelser?

Hvis du er fullstendig lam kalles det for paralyse. Dette skjer normalt ved skade på nerveforsyningen til muskelen, skade på selve muskelen eller ved skader i sentralnervesystemet.

Hvis du er delvis lam kalles det for parese. Dette skjer normalt ved delvis skade på nervene til muskelen, som igjen reduserer evnen til å bruke for eksempel arm eller ben.

Skadelidte med lammelser etter en personskade har ofte en kombinasjon av både paralyse og parese.

Hva er årsaken til lammelser?

Lammelser kan oppstå som følge av sykdom eller skade. En lammelse kan også oppstå som et uttrykk for psykisk skade.

Hvilke skader kan føre til lammelser?

Eksempler på skader som kan føre til lammelser er fallulykke, klemskade, bruddskade, multitraume, muskelskade, nakkeskade, ryggmargsskade, prolaps, nerveskade, hodeskade, benskade og armskade.

Har jeg krav på erstatning?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for personskade etter lammelser.

Det er i de fleste skadetilfeller med lammelser nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning dersom skaden har skjedd i forbindelse med en trafikkulykke, yrkesskade, pasientskade eller i forbindelse med vold:

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning etter lammelser?

Hvor mye du har krav på i erstatning avhenger blant annet av skadens alvorlighetsgrad samt hvilke konsekvenser lammelsene får for din arbeidsevne og hvilke utgifter du påføres.

Hvis du får redusert din arbeidsevne, eller lammelsene gjør det umulig å jobbe eller du får høye utgifter til for eksempel ombygging av bolig kan erstatningen utgjøre flere millioner kroner.

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Er lammelser godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis lammelser skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Trenger jeg advokat hvis jeg får lammelser etter en skade?

Ja. Lammelser etter personskade kan ofte medføre kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Derfor vil det være nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og omfanget av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv hvis jeg får lammelser etter en skade?

Nei, som regel ikke. Dine utgifter til advokat etter arbeidsulykker og trafikkulykker vil normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet.

I ulykkesforsikringssakene må du betale for advokat selv.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er eksperter på erstatningsrett, og har bistått mange klienter med lammelser etter ulykker.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20