Erstatning for armskade

En armskade kan være en alvorlig personskade. Du kan ha krav på erstatning for armskade etter en arbeidsulykke, trafikkulykke eller fritidsulykke.

Kontakt oss

Erstatning for armskade?

En skade i armen kan i enkelte tilfeller gi flere millioner kroner i erstatning.

Hva er en armskade?

En armskade er en eller flere skader i knokler, ben, brusk, ledd, muskler eller nerver i armen etter en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden. En armskade kan føre til smerter, redusert bevegelse og redusert følelse i armen.

At armen fungerer er viktig for å kunne gjennomføre daglige gjøremål, som å kle på seg, trene, jobbe eller lage middag. En armskade kan føre til at den som blir skadet ikke klarer å fortsette i arbeidet sitt. En armskade kan derfor være en alvorlig personskade.

Hvor er det vanlig at armskader skjer?

En armskade oppstår ofte i forbindelse med fallulykker eller klemskader i arbeidsulykker på jobb i bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri eller skog- og landbruksindustrien.

Men skader i armen kan også skje i trafikkulykke, båtulykke, flyulykke eller i en fritidsulykke.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Hva er de vanligste armskadene?

Eksempler på armskader er lammelser, bruddskade, nerveskade, CRPS, støtskade, etseskade, brannskade, seneskade eller multitraume.

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en armskade?

Hvis du er blitt påført en armskade er det viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. Hvis skaden skjedde på jobb, må skaden også meldes til NAV. I alvorlige tilfeller skal skaden også meldes til Arbeidstilsynet og til Politiet.

Har jeg krav på erstatning?

Ja. Du kan blant annet ha krav på erstatning i følgende sammenhenger:

Det er i de fleste erstatningssaker med armskade nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Les mer: Lov om yrkesskadeforsikring
Les mer: Lov om skadeserstatning
Les mer: Lov om bilansvar

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer dersom skaden gir deg en varig medisinsk invaliditet, og under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

I en erstatningssak har det betydning hvor gammel du er, samt hvilke konsekvenser skaden får for din evne til å jobbe. I tillegg kommer det an på omfanget av utgiftene du er påført på grunn av skaden.

Hvis skaden skjedde i en ulykke på jobb eller i trafikken, kan erstatningen utgjøre flere millioner kroner.

Finnes det en invaliditetstabell for armskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en skade i armen.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader», som benyttes ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er armskade godkjent som yrkesskade i NAV?

Ja. En armskader kan bli godkjent som yrkesskade av NAV. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut, eller få dekket utgifter til tannlege, legemidler og medisinsk utstyr.

Trenger jeg advokat?

Ja. Erstatningsoppgjør etter armskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Du bør derfor engasjere en advokat som er ekspert på erstatning for armskader.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei. Normalt må du ikke betale for advokat selv. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20