Erstatning for ryggmargsskade

Du kan ha krav på erstatning for ryggmargsskade etter en yrkesskade, trafikkulykke, fritidsulykke, pasientskade, båtulykke eller flyulykke.

Kontakt oss

Hva er en ryggmargsskade?

Erstatning for ryggmargsskade? En ryggmargsskade er en skade på ryggmargen som påvirker sentrale nervefunksjoner.

Ved en ryggmargsskade blir det brudd på «hovedledningen» mellom hjernen og kroppen, slik at skaden påvirker kroppens nervefunksjoner.

En ryggmargsskade kan deles inn i to kategorier; komplett ryggmargsskade og inkomplett ryggmargsskade.

Hvis skaden er komplett, er all viljestyrt bevegelse og følelse nedenfor skadeområdet borte.

Hvis skaden er inkomplett kan både følelse og evne til bevegelse komme tilbake i større eller mindre grad.

Hvilke ulykker fører til ryggmargsskader?

Ryggmargsskader skjer hyppigst blant menn i aldersgruppen 18 – 35 år etter fallulykke, multitraume, yrkesskade, trafikkulykke, voldsskade, pasientskade og fritidsskade.

Årlig rammes cirka 50 til 100 personer av en traumatisk ryggmargsskade i Norge.

Hvordan er livet etter en ryggmargsskade?

En ryggmargsskade kan oppstå på alle nivåer i ryggsøylen, og skadenivået vil avgjøre hvilke kroppsfunksjoner som blir påvirket eller går tapt

For de fleste blir livet snudd på hodet etter en ryggmargsskade, og det er vanlig at skadelidte sliter med psykiske og fysiske utfordringer. Det er vanlig å måtte bygge om boligen eller bygge ny bolig for å sikre nødvendig mobilitet for et liv i rullestol.

Mange sliter med følgeskader som trykksår, infeksjoner, benskjørhet, muskelsvinn, spasmer, blodpropp, diabetes med mer. Du kan også miste kontrollen over urin-, avføring- og seksualfunksjoner.

Disse følgeskadene gir som oftest behov for hjelp, og det er derfor nødvendig med god dialog med NAV og kommunen om rettigheter til hjemmehjelp, spesialtilpasset kjøretøy, hjelpemidler, sosionom og personlig assistent.

Les også: Politimannen Ole brakk ryggen på motorsykkel

Har jeg krav på erstatning for ryggmargsskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for ryggmargsskade:

Finnes det en invaliditetstabell for ryggmargsskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter en ryggmargsskade, og også for å avgjøre hvor mye du kan ha krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader, men brukes også ved andre skadehendelser, som for eksempel etter trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Er ryggmargsskade godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis ryggmargsskaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning etter ryggmargsskade?

For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig ryggmargsskaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Trenger jeg advokat hvis jeg får ryggmargsskade?

Ja. Ryggmargsskade fører ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv hvis jeg får ryggmargsskade?

Nei. I erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, i rimelig og nødvendig grad.

I ulykkesforsikringssaker etter ryggmargsskade i fritiden må du betale for advokaten selv.

Går erstatningssaken etter en ryggmargsskade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirmaer på erstatningssaker etter ryggmargsskade.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring.

Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20