Erstatning for fallulykke

En fallulykke er blant de vanligste yrkesskadene. En fallulykke kan være en alvorlig personskade som fører til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for fallulykke.

Kontakt oss

Erstatning for fallulykke?

Du kan ha krav på erstatning for fallulykke hvis du skader deg under et fall på jobb eller i fritiden. En skade etter fall kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner i erstatning.

Hva er en fallulykke?

En fallulykke eller fallskade er en ulykke med personskade som skjer i forbindelse med et fall. Eksempler på fallulykker er fall fra stige, fall fra stillas, fall fra tak eller andre høyder som skjer på jobb eller i fritiden.

Hva er de vanligste skadene etter en fallulykke?

De vanligste personskadene etter en fallulykke er multitraume, lammelser, bruddskade, muskelskade, seneskade, nakkeskade, ryggskade, bekkenskade, nerveskade, psykisk skade, hodeskade, benskade, armskade, organskade og CRPS.

Hvor er det vanlig at fallulykker skjer på jobb?

En fallulykke er blant de vanligste yrkesskadene, og skjer som oftest i industrien, skipsfart, fiskeri, landbruk, olje- og offshore samt i bygg- og anleggsbransjen.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Hva må jeg gjøre hvis det skjer en fallulykke på jobb?

Ved en arbeidsulykke etter fall er det viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. Skaden må også meldes til NAV. I alvorlige tilfeller skal skaden også meldes til Arbeidstilsynet og til Politiet.

Har jeg krav på erstatning for fallskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning etter en fallulykke.

  • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, f.eks. fall fra lastebil, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
  • Hvis skaden skjedde på fritiden kan du ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis skaden skjedde i en båt, kan du ha krav på erstatning under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Lov om yrkesskadeforsikring, lov om skadeserstatning og lov om bilansvar er de viktigste lovene som regulerer personskader etter fallulykke.

Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og du kan ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Erstatningens størrelse kommer an på hvor alvorlig skaden er og hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne. Størrelsen på utgiftene du er blitt påført har også relevans. I tillegg har din alder også betydning for erstatningsbeløpet hvis du har tapt arbeidsevne.

Erstatningen må vurderes nærmere av en advokat, men kan utgjøre flere millioner kroner.

Finnes det en invaliditetstabell for fallskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en fallulykke.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader». Denne benyttes ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør etter en fallulykke med personskade.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er fallulykke godkjent som yrkesskade i NAV?

Ja. En fallulykke kan godkjennes som yrkesskade hos NAV. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade». Du kan i tillegg få dekket utgifter til legemidler og medisinsk utstyr

Trenger jeg advokat?

Ja. Å fremme krav om erstatning for personskade etter en fallulykke er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Det vil derfor være nødvendig med advokatbistand for å avklare forsikringsselskapenes ansvar. Du bør derfor ikke ta opp kampen om erstatning uten å engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei. Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge etter fallulykker.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20