Erstatning for organskade

Du kan ha krav på erstatning for organskade hvis du er påført en personskade etter en yrkesskade, trafikkulykke, fritidsskade, båtulykke eller flyulykke.

Kontakt oss

Hva er en organskade?

Erstatning for organskade? Hvis du får slag, støt eller klemskader kan det føre til skader på indre organer, slik som hjerte, lever, nyre, bukspyttkjertel, milt og lunge. Dette kan igjen føre til blodpropp, skadet forplantningsevne, skade på urinfunksjon og skade på avføringsfunksjon.

I noen tilfeller kan relativt små hendelser medføre organskader om man er uheldig og blir truffet på feil sted.

En organskade kan være betydelig selv om magehuden ser uskadet ut. Det kan oppstå store indre blødninger, noe som kan føre til svikt i kroppens blodsirkulasjon, med bevisstløshet og hjertestans som følge.

Ved åpen bukskade vil organer bli blottlagt. Dette skjer oftest ved knivstikk, skuddskade, fallulykke og ved trafikkulykke.

Ved ryggskader kan nyrer og bukspyttkjertel skades fordi disse organene sitter bak bukhulen og inn mot ryggen. Slike skader kan skje ved slag mot ryggen eller ved fall, der man lander på bena eller på setet.

Hva slags ulykker kan påføre organskade?

De vanligste ulykkene med organskade er yrkesskader, yrkessykdom og trafikkulykker, men også fritidsulykker og båtulykker.

Har jeg krav på erstatning for organskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for organskade:

Finnes det en invaliditetstabell for organskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter en organskade og for å avgjøre hvor mye du kan ha krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og denne setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader, men brukes også ved andre skadehendelser, som for eksempel etter trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Hvilke typer erstatning har jeg krav?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Er organskade godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis organskade skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig organskaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden. Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Trenger jeg advokat hvis jeg får organskade?

Ja. Organskade fører ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv ?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, i rimelig og nødvendig grad.

I ulykkesforsikringssaker etter organskade i fritiden må du betale for advokaten selv.

Går erstatningssaken etter en organskade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirmaer på erstatningssaker etter organskade.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring.

Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20