1. November 2022: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA er slått sammen med Halvorsen & Co. Les mer

Erstatning for skade på milten

Du kan ha krav på erstatning for skade på milten som du er påført i en ulykke på jobb, ulykke i trafikken, ulykke i fritiden, båtulykke eller flyulykke. Erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Kontakt oss

Hva er en miltskade?

Erstatning for skade på milten? Milten ligger innskutt i blodbanen og er et bønneformet lymfatisk organ på størrelse med en nyre. I fosterlivet fungerer milten som et viktig bloddannende organ. Skader på milten kan føre til sterkt redusert infeksjonsforsvar.

Hvis du får slag, støt eller klemskader kan det føre til skader på milten samt andre organskader. Skade på milten kan være en alvorlig personskade.

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en skade på milten?

Har du blitt skadet er det viktig å melde fra så snart som mulig til de aktuelle forsikringsselskapene. Er personskaden påført i forbindelse med arbeid, må skaden også meldes til NAV og til Arbeidstilsynet.

Hva slags ulykker kan påføre skade på milten?

De vanligste ulykkene med skade på milten er yrkesskader, trafikkulykker, fritidsulykker og båtulykker.

Har jeg krav på erstatning etter en trafikkulykke?

Har du blitt påført en skade på milten i forbindelse med en trafikkulykke, vil du kunne ha krav på erstatning fra bilansvarsforsikringen til det skadevoldende kjøretøyet.

Du kan også ha krav på erstatning derom ulykken har skjedd i forbindelse med transport med jernbane, trikk, båt eller fly.

Les også: Dette bør du vite hvis du blir skadet på tog

Har jeg krav på erstatning for yrkesskade?

Ja. Har du blitt påført en skade på milten under arbeid, vil du være omfattet av arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

En varig skade på milten som er påført som følge av en plutselig og uventet ytre hendelse, kan også utløse erstatning blant annet under ulykkesforsikringer og reiseulykkesforsikringer.

Har jeg krav på erstatning hvis skaden skjedde i helsevesenet?

Hvis skaden skjedde som følge av feilbehandling i helsevesenet, kan du ha krav på erstatning for pasientskade fra Norsk Pasientskadeerstatning.

Har jeg krav på erstatning hvis skaden skjedde på grunn av vold?

Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Har jeg krav på erstatning hvis skaden skjedde i fritiden?

Hvis skaden skjedde i fritiden kan du ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.

Finnes det en invaliditetstabell for skade på milten?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad, og dermed hva du har krav på i utbetaling under ulykkesforsikringer etter en skade på milten.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og denne setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på for skade på milten?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Er skade på milten godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis miltskaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjenning av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig miltskaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Trenger jeg advokat hvis jeg får skade på milten?

Ja. Miltskade fører ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, i rimelig og nødvendig grad.

I ulykkesforsikringssaker etter organskade i fritiden må du betale for advokaten selv. Går erstatningssaken etter en organskade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets største og ledende advokatfirmaer på erstatningssaker.

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi har kun advokater med lang erfaring som er eksperter på erstatningsrett.

Vi hjelper klienter over hele landet, og tilbyr alltid gratis samtale på telefon. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20