Erstatning for klemskade

En klemskade er blant de vanligste yrkesskadene. En klemskade kan være en alvorlig personskade som fører til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for klemskade.

Kontakt oss

Erstatning for klemskade?

Du kan ha krav på erstatning for klemskade hvis du skader deg på jobb eller i fritiden. En klemskade kan i enkelte tilfeller gi flere millioner kroner i erstatning.

Hva er en klemskade?

En klemskade oppstår når hele eller deler av kroppen presses sammen i en ulykke.

Hva slags skader kan klemskade føre til?

Klemskader kan føre til bruddskader, samt indre og/eller ytre blødninger. En klemskade kan hvis den skadde ligger i klem over lengre tid ødelegge kroppsvev, særlig muskulatur. Hvis kroppsdeler ligger i klem lenge, kan dette føre til at giftstoffer hoper seg opp i skadeområdet. Hvis disse giftstoffene frigis for brått til sirkulasjonen, kan det i verste fall føre til nyreskade. Ved plutselig trykkfjerning kan den skadde også gå i sjokk.

Hvor er det vanlig at klemskader skjer?

En klemskade skjer ofte under arbeid i industrien, skipsfart, fiskeri, landbruk, olje- og offshore samt i bygg- og anleggsbransjen. Klemskader er også vanlige i trafikkulykker.

De vanligste klemskadene blir påført av større gjenstander som kjøretøy, maskiner eller trær.
En klemskade kan oppstå i forbindelse med mange slags ulykkeshendelser, som for eksempel en arbeidsulykke, trafikkulykke, båtulykke eller fritidsulykke.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Hva er de vanligste skadene etter en klemskade?

De vanligste personskadene etter en klemskade er multitraume, lammelser, bruddskade, muskelskade, seneskade, nakkeskade, ryggskade, bekkenskade, nerveskade, psykisk skade, hodeskade, øyeskade, benskade, armskade, organskade og CRPS.

Hva må jeg gjøre hvis det skjer en klemskade på jobb?

Ved en klemskade på jobb er det viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. Skaden må også meldes til NAV. I alvorlige tilfeller skal skaden også meldes til Arbeidstilsynet og til Politiet.

Har jeg krav på erstatning for klemskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning etter en klemskade.

• Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
• Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
• Hvis skaden skjedde på fritiden kan du ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
• Hvis skaden skjedde i en båt, kan du ha krav på erstatning under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
• Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Lov om yrkesskadeforsikring, lov om skadeserstatning og lov om bilansvar er de viktigste lovene som regulerer personskader etter klemskade.

Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og du kan ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Erstatningens størrelse kommer an på hvor alvorlig skaden er og hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne. Størrelsen på utgiftene du er blitt påført har også relevans. I tillegg har din alder også betydning for erstatningsbeløpet hvis du har tapt arbeidsevne.

Erstatningen må vurderes nærmere av en advokat, men kan utgjøre flere millioner kroner.

Finnes det en invaliditetstabell for klemskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en klemskade.
Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader». Denne benyttes ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør etter en klemskade med personskade.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er klemskade godkjent som yrkesskade i NAV?

Ja. En klemskade kan godkjennes som yrkesskade hos NAV. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade». Du kan i tillegg få dekket utgifter til legemidler og medisinsk utstyr.

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Trenger jeg advokat?

Ja. Å fremme krav om erstatning for personskade etter en klemskade er komplisert både medisinsk og juridisk. Det vil derfor være nødvendig med advokatbistand for å avklare forsikringsselskapenes ansvar. Du bør derfor ikke ta opp kampen om erstatning uten å engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei. Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge etter klemskade.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20