Erstatning for benskade

En benskade kan være en alvorlig personskade som kan føre til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for en skade i benet etter en arbeidsulykke, trafikkulykke eller fritidsulykke.

Kontakt oss

Erstatning for benskade?

En benskade kan i enkelte tilfeller gi flere millioner kroner i erstatning.

Hva er en benskade?

En benskade skjer når muskler, ledd, sener, bein, ledd eller leddbånd blir skadet i en ulykke. Eksempler på skader kan være muskelskade, lammelser, bruddskade, seneskade, nerveskade, CRPS, tåskade, fotskade, ankelskade, leggskade og kneskade.

En skade i benet kan føre til at den som blir skadet ikke klarer å fortsette i arbeidet sitt.

I hvilke sammenhenger kan en benskade skje?

En benskade kan for eksempel oppstå i en arbeidsulykke, trafikkulykke, båtulykke, flyulykke eller i en fritidsulykke. Benskader på fritiden er ofte idrettsskader.

Hvilke typer ulykker kan føre til benskade?

Klemulykke, fallulykke, støtskade, bruddskade, etseskade, brannskade, seneskade og multitraume er eksempler på ulykker som kan føre til en benskade.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Har jeg krav på erstatning?

Ja. Du kan blant annet ha krav på erstatning i følgende sammenhenger:

Det er i de fleste erstatningssaker med benskade nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Lov om yrkesskadeforsikring, Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) og Lov om skadeserstatning er de mest relevante lovene i forbindelse med erstatningsoppgjør om benskader.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer dersom skaden gir deg en varig medisinsk invaliditet, og under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

I en erstatningssak har det betydning hvor gammel du er, samt hvilke konsekvenser skaden får for din arbeidsevne samt omfanget av utgiftene du er påført på grunn av skaden.

Men hvis skaden skjedde i en ulykke på jobb eller i trafikken, kan erstatningen utgjøre flere millioner kroner.

Finnes det en invaliditetstabell for benskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en skade i benet.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader», som benyttes ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er benskade godkjent som yrkesskade i NAV?

Ja. En benskade kan bli godkjent som yrkesskade av NAV. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut, eller få dekket utgifter til legemidler og medisinsk utstyr.

Trenger jeg advokat?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for benskade etter en ulykke. En slik prosess er komplisert både medisinsk og juridisk. Du bør derfor engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei. Normalt må du ikke betale for advokat selv. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge etter benskader.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20