Erstatning for kneskade

En kneskade kan være en alvorlig personskade og føre til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for kneskade etter en arbeidsulykke, trafikkulykke eller fritidsulykke. Det kan dreie seg om flere millioner kroner i erstatning for en skade i kneet.

Kontakt oss

Hva er en kneskade?

Erstatning for kneskade! Kneskader kan være skader på ben, brusk, menisk, leddhinne, leddbånd, slimposer, sener og muskler.

En kneskade kan være en alvorlig personskade fordi skaden kan føre til langt sykefravær fra arbeid, og økt risiko for tidlig slitasjegikt, også kalt for kneartrose. Kneskade kan også føre til at den som er skadd ikke klarer å fortsette i sitt arbeid.

Hva slags ulykker kan føre til kneskade?

Mer enn halvparten av alle kneskader i Norge er idrettsskader. Her er det spesielt korsbåndskader som dominerer, men kneskader oppstår også i andre sammenhenger, som for eksempel i arbeidsulykke, trafikkulykke, båtulykke eller fritidsulykke.

Hvilke typer ulykker kan føre til kneskade?

Det er mange typer ulykker som kan føre til en kneskade. Eksempler på ulykker som fører til kneskader i arbeidslivet eller i trafikken, er klemulykke, fallulykke, multitraume, og eksplosjonsskade.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Hvilke er de vanligste kneskadene?

Den vanligste skadetypen i kneet er meniskskade, fremre korsbåndskade, bakre korsbåndskade, skade av ytre sideleddbånd, skade av indre sideleddbånd, knebrudd/intraartikulær fraktur og kneskålen ut av ledd – patellaluksasjon.

Har jeg krav på erstatning for kneskade?

Ja. En kneskade kan føre til store begrensninger i din arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning:

Det er i de fleste erstatningssaker med kneskade nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på for kneskade?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning for kneskade?

Dette kommer an på hvor alvorlig skaden er, og hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne samt omfanget av dine skaderelaterte utgifter. Din alder har også betydning for erstatningsbeløpet.

Hvis skaden skjedde i en ulykke på jobb eller i trafikken, kan erstatningen utgjøre flere millioner kroner.

Finnes det en invaliditetstabell for kneskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en kneskade.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader». Denne benyttes ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør etter en kneskade.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er kneskade godkjent som yrkesskade i NAV?

Ja. En kneskade kan godkjennes som yrkesskade hos NAV. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Du kan i tillegg få dekket utgifter til tannlege, legemidler og medisinsk utstyr.

Trenger jeg advokat?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for kneskade, men dette er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Du bør derfor engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei. Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20