Erstatning for idrettsskade

En idrettsskade kan være en alvorlig personskade som fører til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for idrettsskade både hvis du er profesjonell idrettsutøver og amatør.

Kontakt oss

Erstatning for idrettsskade?

Erstatning for idrettsskade kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner hvis skaden skjer på jobb som profesjonell idrettsutøver.

Hva er en idrettsskade?

En idrettsskade er en skade som skjer i forbindelse med idrett, og den kan skje både i forbindelse med trening og konkurranse.

Hvor er det idrettsskader skjer?

De fleste idrettsskader oppstår i idretter med kroppskontakt, som for eksempel fotball, håndball eller ishockey. Risikoen for hodeskader er størst i idretter hvor støt eller slag er en etablert del av idretten, som for eksempel MMA eller boksing, og skadepotensialet for hodeskader er også stort i idretter som for eksempel ridning og sykling.

Hva er de vanligste idrettsskadene?

Eksempler på idrettsskader er støtskade, bruddskade, muskelskade, seneskade, nakkeskade, ryggskade, lammelser, nerveskade, hodeskade, øyeskade, benskade, tåskade, fotskade, ankelskade, leggskade, kneskade, armskade, fingerskade, håndskade, håndleddskade, albueskade og skulderskade.

Har jeg krav på erstatning for idrettsskade?

Lov om yrkesskadeforsikring og Lov om skadeserstatning er de viktigste lovene som regulerer idrettsskader.

Hvis du er profesjonell idrettsutøver og blir skadet på jobb kan du ha krav på erstatning for yrkesskade. Alle arbeidsgivere plikter å tegne lovpålagt yrkesskadeforsikring for sine ansatte idrettsutøvere.

For at en profesjonell idrettsutøver skal ha krav på erstatning for idrettsskade må skaden ha skjedd plutselig eller uventet i arbeid i arbeidstiden på arbeidsstedet. I praksis betyr dette at skaden må ha skjedd på trening eller i konkurranse.

Medlemmer av idrettsforeninger (amatører) skal være omfattet av en ulykkesforsikring i regi av særforbundene tilsluttet Norges Idrettsforbund. Denne gir en beskjeden erstatning ved varige skader som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. I tillegg dekker forsikringen noe behandlingsutgifter.

Les mer: Nikker seg til skader på hjernen
Les mer: Fotballforsikringen gir lite igjen ved alvorlige skader

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning hvis du skades på jobb som profesjonell idrettsutøver:

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en idrettsskade?

Det er viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. Hvis skaden skjedde på jobb, må skaden også meldes til NAV, og i alvorlige tilfeller også til Arbeidstilsynet og til Politiet.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Erstatningsbeløpet kommer an på hvor alvorlig yrkesskaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av skaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer også an på forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Finnes det en invaliditetstabell for idrettsskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en idrettsskade.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader» men benyttes også ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør for idrettsskader.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er idrettsskade godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjenning av idrettsskaden som yrkesskade.

Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Trenger jeg advokat?

Ja. Erstatningsoppgjør etter idrettsskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Du bør derfor ikke forsøke å ta opp kampen om erstatning på egen hånd.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Les mer om hvordan vi hjalp fotballspillerne Dagfinn Enerly, André Muri og Tor Trondsen med erstatningsoppgjøret da de ble skadet på fotballbanen.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb som idrettsutøver er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge etter idrettsskader.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20