Erstatning for albueskade

En albueskade kan være en alvorlig personskade som fører til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for albueskade etter en ulykke.

Kontakt oss

Erstatning for albueskade?

En albueskade kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner i erstatning hvis du skader deg i en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden.

Hva er en albueskade?

En albueskade er en eller flere skader i ben, brusk, leddbånd, sener, muskler eller nerver i eller rundt albuen. En albueskade kan føre til nedsatt livskvalitet gjennom smerter, redusert bevegelse og redusert følelse.

En albueskade kan gjøre det vanskelig å utføre dagligdagse gjøremål, som for eksempel å jobbe, trene, lage mat eller dusje. Derfor kan en albueskade være en alvorlig personskade.

Hvilke typer ulykker kan føre til albueskade?

En albueskade oppstår ofte på jobb i forbindelse med fall, støt eller slag direkte mot albuen. Albueskader skjer ofte i bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri eller skog- og landbruksindustrien.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Ulykker som fører til albueskade kan være fallulykke, klemulykke, bruddskade, muskelskade, seneskade, CRPS, multitraume, eksplosjonsskade, støtskade, etseskade, eksplosjonsskade, nerveskade, strømskade, brannskade og vibrasjonsskade.

Hva er de vanligste albueskadene?

De vanligste albueskadene er:

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en albueskade?

Hvis du er blitt påført en albueskade er det viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. Hvis skaden skjedde på jobb, må skaden også meldes til NAV. I alvorlige tilfeller skal skaden også meldes til Arbeidstilsynet og til Politiet.

Har jeg krav på erstatning for skulderskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning.

Lov om yrkesskadeforsikring, lov om skadeserstatning og lov om bilansvar
er de viktigste lovene som regulerer albueskader.

Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og du kan ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Erstatningens størrelse kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den får for din evne til å jobbe samt størrelsen på utgiftene du er blitt påført. Din alder har også betydning for erstatningsbeløpet hvis du har tapt arbeidsevne.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Finnes det en invaliditetstabell for albueskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en albueskade.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader». Denne benyttes ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør etter en albueskader.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er albueskade godkjent som yrkesskade i NAV?

Ja. En albueskade kan godkjennes som yrkesskade hos NAV. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Du kan i tillegg få dekket utgifter til legemidler og medisinsk utstyr.

Trenger jeg advokat?

Ja. Erstatning for albueskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Du bør derfor ikke ta opp kampen om erstatning uten å engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei. Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge etter albueskade.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20