Erstatning for håndskade

En håndskade kan være en alvorlig personskade og føre til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for håndskade etter en ulykke. I enkelte tilfeller kan en skade på hånden utgjøre flere millioner kroner i erstatning.

Kontakt oss

Erstatning for håndskade?

En håndskade kan gi krav på erstatning hvis skaden skjedde i en arbeidsulykke, trafikkulykke, fritidsulykke, båtulykke eller flyulykke.

Hva er en håndskade?

En håndskade er en eller flere skader i knokler, ben, brusk, ledd, muskler eller nerver i hendene. Skader i hendene eller i håndleddene kan føre til smerter, redusert bevegelighet og redusert følelse.

Hendene er viktige for å kunne gjennomføre daglige gjøremål, som for eksempel å jobbe, trene, lage mat, kle på seg og stelle kroppen. En håndskade kan derfor være en alvorlig personskade.

Hvilke typer ulykker kan føre til håndskade?

Det er mange typer ulykker som kan føre til en håndskade. Ved fallulykker er det vanlig at det oppstår skader i hendene fordi man tar imot for fallet. Andre ulykker kan være klemulykke, kuttskade, multitraume, eksplosjonsskade, støtskade, etseskade, nerveskade, strømskade, brannskade og vibrasjonsskade.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Hvilke er de vanligste håndskadene?

Den vanligste skadetypen i hånden er:

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en skade i hånden?

Hvis du er blitt påført en håndskade er det viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. Hvis skaden skjedde på jobb, må skaden også meldes til NAV. I alvorlige tilfeller bør skaden også meldes til Arbeidstilsynet og til Politiet.

Har jeg krav på erstatning for håndskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for håndskade.

Det er i de fleste erstatningssaker med håndskade nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Du kan også ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Dette kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne samt størrelsen på utgiftene du er blitt påført. Din alder kan også ha betydning for erstatningsbeløpet.

Erstatningens størrelse må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner.

Finnes det en invaliditetstabell for håndskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en håndskade.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader». Denne benyttes ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør etter en håndskade.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er håndskade godkjent som yrkesskade i NAV?

Ja. En håndskade kan godkjennes som yrkesskade hos NAV dersom skaden skjer i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».
Du kan i tillegg få dekket utgifter til legemidler og medisinsk utstyr

Trenger jeg advokat?

Ja. Erstatning for håndskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Du bør derfor engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei. Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20