Erstatning for kuttskade

En kuttskade kan være en alvorlig personskade som fører til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for kuttskade etter en arbeidsulykke, trafikkulykke eller fritidsulykke.

Kontakt oss

Erstatning for kuttskade?

Erstatning for kuttskade kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner.

Hva er en kuttskade?

En kuttskade skjer etter ulykker med kniv, sagblad, barberblad, spiker, piggtråd, verktøy eller andre skarpe gjenstander som resulterer i kutt i huden, muskler, sener, organer, brusk og/eller skjelett.

Hvilke ulykker kan påføre kuttskader?

Man kan påføres en kuttskade i forbindelse med mange slags ulykkeshendelser, som for eksempel arbeidsulykke, trafikkulykke, fritidsulykke, flyulykke eller båtulykke.

Hvilke kroppsdeler er mest utsatt for kuttskader?

De vanligste kuttskadene skjer i hodet, øyet, overkroppen, skulderen, hånden, fingeren, armen, benet, foten eller tærne. Kuttskade kan føre til for eksempel benskade, tåskade, fotskade, ankelskade, leggskade, kneskade, armskade, fingerskade, håndskade, håndleddskade, albueskade, skulderskade, hodeskade, multitraume, CRPS, muskelskade, seneskade, ryggmargsskade, lammelser, bekkenskade, amputasjon og øyeskade.

Hvor er det vanlig at kuttskader skjer?

På arbeid er man utsatt for kuttskader i bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri eller skog- og landbruksindustrien. Kuttskade er også en hyppig skade blant yrkesfiskere. Også i helsesektoren oppstår det kuttskader blant yrkesgrupper som bioingeniører, helsesekretærer og sykepleiere.

Du finner en liste over hvilke yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning her.

Kan kuttskade føre til sykdom?

Ja. Dersom kuttskade fører til sykdom kan dette i noen tilfeller bli godkjent som en yrkessykdom dersom skaden skjer på jobb for arbeidsgiver i arbeidstiden.

Du finner en liste over hvilke yrkessykdommer som kan gi deg krav på erstatning her.

Har jeg krav på erstatning for kuttskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning.

Lov om yrkesskadeforsikring, Lov om skadeserstatning og Lov om bilansvar er de viktigste lovene som regulerer kuttskader.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en kuttskade?

Det er viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. Hvis skaden skjedde på jobb, må skaden også meldes til NAV. I alvorlige tilfeller må skaden også meldes til Arbeidstilsynet og til Politiet.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Erstatningsbeløpet kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Finnes det en invaliditetstabell for kuttskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en kuttskade.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader» men benyttes også ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør for kuttskade.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er kuttskade godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjenning av skaden som yrkesskade.

Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Trenger jeg advokat?

Ja. Erstatningsoppgjør etter kuttskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Du bør derfor ikke forsøke å ta opp kampen om erstatning på egen hånd.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge etter kuttskader.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20