Erstatning etter amputasjon

En personskade som fører til amputasjon av en kroppsdel er en alvorlig personskade som også kan medføre tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning etter amputasjon som følge av en arbeidsulykke, trafikkulykke eller fritidsulykke. Ofte kan det dreie seg om flere millioner kroner i erstatning etter amputasjon.

Kontakt oss

Hva er en amputasjon?

Erstatning etter amputasjon? Amputasjon er fjerning av hele eller deler av en kroppsdel. De fleste forbinder amputasjon med fjerning av en arm eller et bein, men det kan også være fjerning av en eller flere fingre eller tær.

Når en kroppsdel blir fjernet ved en leddflate, kalles dette for eksartikulasjon.

Hvorfor må man amputere en kroppsdel?

Den vanligste årsaken til at kroppsdeler amputeres er alvorlige skader som gjør det umulig å bygge opp igjen knoklene og sikre blodforsyning til kroppsdelen.

Hva slags ulykker kan føre til amputasjon?

Behovet for amputasjon kan oppstå som følge av mange slags ulykkeshendelser, som for eksempel en arbeidsulykke, trafikkulykke, båtulykke eller fritidsulykke.

Hvilke typer skader kan føre til amputasjon?

De vanligste amputasjonene er amputert bein, amputert fot, amputerte tær, amputert arm, amputert hånd og amputerte fingre.

Skader som fører til amputasjon skjer ofte i ulykker som involverer kjøretøy, maskiner eller for eksempel trær. Slike ulykker skjer også ofte under arbeid i for eksempel bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri eller skog- og landbruksindustrien.

Det er mange typer ulykker som kan føre til amputasjon, slik som klemulykke, fallulykke, multitraume, og eksplosjonsulykke.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Har jeg krav på erstatning etter amputasjon?

Ja. En amputasjon er et alvorlig fysisk inngrep, og kan føre til høy invaliditet og store begrensninger i din arbeidsevne.

Du kan ha krav på erstatning etter amputasjon:

Det er i de fleste erstatningssaker etter amputasjon nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning etter amputasjon:

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Dette avhenger av skadens alvorlighetsgrad og hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne samt omfanget av dine skaderelaterte utgifter. Din alder har også betydning for erstatningsbeløpet.

Hvis skaden skjedde i en ulykke på jobb eller i trafikken, kan erstatningen ofte utgjøre flere millioner kroner, men også skader som skjer i andre sammenhenger kan gi rett til høye erstatningsbeløp.

Finnes det en invaliditetstabell for amputasjon?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en amputasjon.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader» men benyttes også ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør for personskader etter amputasjon.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Kan amputasjon godkjennes som yrkesskade hos NAV?

Ja. En amputasjon kan godkjennes som yrkesskade hos NAV. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Trenger jeg advokat?

Ja. Du kan ha krav på erstatning etter en amputasjon, men dette er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Du bør derfor ikke forsøke å ta opp kampen om erstatning på egen hånd.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei. Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20