Erstatning for håndleddskade

En håndleddskade kan føre til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for håndleddskade etter en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden.

Kontakt oss

Erstatning for håndleddskade?

En håndleddskade kan gi krav på erstatning hvis skaden skjedde som følge av en ulykke. Erstatning for håndleddskade kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner i erstatning.

Hva er en håndleddskade?

Håndleddet kan defineres som leddkomplekset mellom underarmen og hånden. En håndleddskade er en eller flere skader i knokler, ben, brusk, ledd, muskler eller nerver i håndleddet. Skader i håndleddet eller håndleddene kan blant annet føre til smerter, dårlig bevegelse og redusert følelse.

Hvilke typer ulykker kan føre til håndleddskade?

Det er mange typer ulykker som kan føre til en skade i håndleddet. Den vanligste årsaken til håndleddskader er fallulykker. Andre ulykker kan være klemulykke, kuttskade, CRPS, multitraume, støtskade, etseskade, nerveskade, strømskade, brannskade og vibrasjonsskade.

Hva er de vanligste håndleddskadene?

Den vanligste skadetypen i håndleddene er:

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en skade på håndleddet?

Det er viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. Hvis skaden skjedde på jobb, må skaden også meldes til NAV. I alvorlige tilfeller skal skaden også meldes til Arbeidstilsynet og til Politiet.

Har jeg krav på erstatning?

Ja. Du kan ha krav på erstatning:

Det er i de fleste erstatningssaker med håndleddskade nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Lov om yrkesskadeforsikring, lov om skadeserstatning og lov om bilansvar
er de viktigste lovene som regulerer håndleddskader.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og du kan ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Dette kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne samt størrelsen på utgiftene du er blitt påført. Din alder har også betydning for erstatningsbeløpet.

Erstatning for håndleddskade kan utgjøre flere millioner kroner, men dette bør vurderes nærmere av en advokat som er ekspert på personskadeerstatning.

Finnes det en invaliditetstabell for håndleddskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en håndleddskade.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader». Denne benyttes ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør etter en skade på håndleddet.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er håndleddskade godkjent som yrkesskade i NAV?

Ja. Skaden kan godkjennes som yrkesskade hos NAV dersom den skyldes en ulykke på arbeid for arbeidsgiveren i arbeidstiden.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet. Du kan blant annet få dekket utgifter til legemidler og medisinsk utstyr, samt slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Trenger jeg advokat?

Ja. Erstatningssaker med håndleddskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Du bør derfor engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei. Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge etter håndleddskade.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20