Erstatning for ankelskade

En ankelskade kan føre til tapt arbeidsevne, og kan gi krav på erstatning etter en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden.

Kontakt oss

Erstatning for ankelskade? En skade i ankelen kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner.

Hva er en ankelskade?

En ankelskade oppstår som regel på grunn av skader i beinet, leddbåndene, muskler eller sener i ankelen.

Hvor er det vanlig at ankelskader skjer?

Det er vanlig at ankelskader skjer på jobb, i trafikken og i fritiden, gjerne under idrettsaktivitet.

Hva slags ulykker kan føre til ankelskade?

Eksempler på en ulykke som kan føre til ankelskade er klemulykke, fallulykke, støtskade, bruddskade, etseskade, brannskade, seneskade og multitraume.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Har jeg krav på erstatning for ankelskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning:

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en ankelskade på jobb?

I en ulykke på jobb er det viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig, samt melde fra til NAV. I alvorlige tilfeller bør også skaden rapporteres til Arbeidstilsynet og Politiet.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Det kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer også an på forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Denne vurderingen bør gjøres av en advokat med spisskompetanse på erstatningsrett, men erstatning for en ankelskade kan i spesielle tilfeller utgjøre flere millioner kroner.

Finnes det en invaliditetstabell for ankelskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader» men benyttes også ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør for ankelskader.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er ankelskade godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade.

Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Trenger jeg advokat?

Ja. Erstatning for ankelskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Du bør derfor ikke forsøke å ta opp kampen om erstatning på egen hånd uten advokat.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20