Erstatning for bekkenskade

Bekkenskade kan være en alvorlig personskade og føre til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for bekkenskade etter en arbeidsulykke, trafikkulykke eller fritidsulykke. Det kan dreie seg om flere millioner kroner i erstatning for skade på bekkenet.

Kontakt oss

Erstatning for bekkenskade!

Hva er en bekkenskade?

Bekkenet består av korsbenet og to hofteben. Bekkenet danner feste for muskler og vev, og beskytter urin- og kjønnsorganene, samt endetarmen. Bekkenet beskytter også de indre bekkenorganene.

Hvis du får slagskader, støtskader eller klemskader kan det føre til skader på bekkenet samt andre organskader. Skade på bekkenet kan være en alvorlig personskade.

I hvilke sammenhenger kan man få skade på bekkenet?

En bekkenskade kan oppstå i mange slags ulykkeshendelser, som for eksempel i arbeidsulykke, trafikkulykke, båtulykke eller fritidsulykke.

På arbeid er man mest utsatt for å påføres bekkenskade i bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri eller skog- og landbruksindustrien.

Hva slags ulykker kan føre til bekkenskade?

Det er mange typer ulykker som kan føre til bekkenskade. Eksempler på ulykker med bekkenskader kan være klemulykke, fallulykke, støtskade, multitraume og eksplosjonsskade.

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en skade på bekkenet?

Det er viktig å melde fra så fort som mulig til de aktuelle forsikringsselskapene hvis du blir skadet i en ulykke. Hvis ulykken skjedde på jobb, må skaden også meldes til NAV og til Arbeidstilsynet.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Har jeg krav på erstatning for bekkenskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for bekkenskade:

Det er i de fleste erstatningssaker med bekkenskade nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning for bekkenskade:

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig personskaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din arbeidsevne samt hvilke utgifter du er påført som følge av bekkenskaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen for bekkenskade kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Finnes det en invaliditetstabell for skade på bekkenet?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en skade på bekkenet.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader», og benyttes ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør etter bekkenskader.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er bekkenskade godkjent som yrkesskade i NAV?

Ja. Hvis bekkenskaden skjedde i en ulykke på jobb, så kan du søke NAV om å få godkjent skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade». Godkjent yrkesskade i NAV kan også gi gunstigere beregningsregler for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Trenger jeg advokat?

Ja. Skader på bekkenet er ofte alvorlige personskadesaker, og er en kompleks prosess både medisinsk og juridisk. Du bør derfor ikke forsøke å ta opp kampen om erstatning på egen hånd uten advokat.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei. Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningsoppgjøret. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20