Erstatning for leggskade

En leggskade kan føre til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for leggskade hvis det skjer i en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden.

Kontakt oss

Erstatning for leggskade?

En leggskade kan være en alvorlig personskade og føre til redusert eller tapt arbeidsevne. Det kan i så fall dreie seg om flere millioner kroner i erstatning for en skade i leggen.

Hva er leggen?

Leggen strekker seg fra kneet og ned mot foten. Leggen har to knokler, skinneben og leggben. Leggen har en stor muskel kalt musculus gastrocnemius, som går helt ned til akillessenen.

Hva er en leggskade?

En leggskade kan være skader på ben, brusk, sener og muskler i leggen. En leggskade kan føre til at den som blir skadet ikke klarer å fortsette i arbeidet sitt.

Hva slags ulykker kan føre til leggskade?

Mange leggskader er idrettsskader, men ulykker med leggskade oppstår også i arbeidsulykke, trafikkulykke, båtulykke og fritidsulykke.

Hvilke typer ulykker kan føre til leggskade?

Klemulykke, fallulykke, støtskade, bruddskade, etseskade, brannskade, seneskade og multitraume er eksempler på ulykker som kan føre til en leggskade.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Har jeg krav på erstatning for leggskade?

Ja. Du kan blant annet ha krav på erstatning etter en leggskade i følgende sammenhenger:

Det er i de fleste erstatningssaker med leggskade nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Dette kommer an på hvor alvorlig leggskaden er. I en erstatningssak legges det vekt på hvilke konsekvenser skaden får for din arbeidsevne samt omfanget av utgiftene du er påført på grunn av skaden. Det har også betydning hvor gammel du er når skaden skjedde.

Men hvis skaden skjedde i en ulykke på jobb eller i trafikken, kan erstatningen utgjøre flere millioner kroner.

Finnes det en invaliditetstabell for leggskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter skade i leggen.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader», som benyttes ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør etter en leggskade.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er leggskade godkjent som yrkesskade i NAV?

En leggskade kan godkjennes som yrkesskade hos NAV. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut, eller få dekket utgifter til tannlege, legemidler og medisinsk utstyr ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Trenger jeg advokat?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for leggskade etter en ulykke, men dette er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Du bør derfor engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20