Erstatning for fingerskade

En fingerskade kan være en alvorlig personskade som fører til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for fingerskade etter en arbeidsulykke, trafikkulykke eller fritidsulykke.

Kontakt oss

Erstatning for fingerskade?

Erstatning for fingerskade kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner hvis du skader deg i en ulykke på jobb, eller i trafikken.

Hva er en fingerskade?

En fingerskade er en eller flere skader på tommel, pekefinger, langfinger, ringfinger eller lillefinger.

En fingerskade kan blant annet føre til smerter og gå ut over gripeevnen. Skaden kan gjøre det vanskelig å utføre dagligdagse gjøremål, som for eksempel å jobbe, trene, lage mat eller dusje.

Selv om en fingerskade ikke fremstår som en alvorlig skade, så kan den være dramatisk for den det gjelder. For en fiolinist vil det for eksempel være veldig alvorlig å miste pekefingeren fordi vedkommende da ikke kan utføre arbeidet sitt.

Hvilke typer ulykker kan føre til fingerskade?

En fingerskade oppstår ofte i forbindelse med kutt, infeksjoner, fall, støt eller slag. Fingerskade er en av de vanligste yrkesskadene, og skjer ofte i ulykker i bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri, skog- og landbruksindustrien og i fiskeri.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Eksempler på ulykker med fingerskade kan være kuttskade, fallulykke, klemulykke, bruddskade, seneskade, amputasjon, CRPS, multitraume, eksplosjonsskade, støtskade, etseskade, nerveskade, strømskade, brannskade og vibrasjonsskade.

Hvilke er de vanligste fingerskadene?

De vanligste fingerskadene er:

Norsk Helseinformatikk har laget en guide om hvilke øvelser du kan benytte for å komme i gang med opptrening etter en fingerskade.

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en fingerskade?

Hvis du er blitt påført en fingerskade er det viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. Hvis skaden skjedde på jobb, må skaden også meldes til NAV. I alvorlige tilfeller skal skaden også meldes til Arbeidstilsynet og til Politiet.

Har jeg krav på erstatning for fingerskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning.

Les mer: Lov om yrkesskadeforsikring
Les mer: Lov om skadeserstatning
Les mer: Lov om bilansvar

Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Du kan også ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Størrelsen på erstatningen kommer an på hvor alvorlig skaden er, og hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne. Din alder har også betydning for erstatningsbeløpet hvis du har tapt arbeidsevne. I tillegg kommer størrelsen på utgiftene du har blitt påført.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Finnes det en invaliditetstabell for fingerskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en skade i fingeren.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader». Denne benyttes ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør etter en fingerskade.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er fingerskade godkjent som yrkesskade i NAV?

Ja. En fingerskade kan godkjennes som yrkesskade hos NAV dersom den skjer på arbeid for arbeidsgiver i arbeidstiden. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet.

«Godkjent yrkesskade» gjør at du blant annet kan slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut. I tillegg kan du få dekket utgifter til legemidler og medisinsk utstyr.

Trenger jeg advokat?

Ja. Erstatning for fingerskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Du bør derfor ikke ta opp kampen om erstatning uten å engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei. Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge etter fingerskader.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20