Erstatning for skulderskade

Du kan ha krav på erstatning for skulderskade etter en ulykke. En skulderskade kan være en alvorlig personskade og føre til tapt arbeidsevne. En skade i skulderen kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner i erstatning.

Kontakt oss

Erstatning for skulderskade?

En skulderskade kan gi krav på erstatning etter en yrkesskade, trafikkskade, fritidsulykke, båtulykke eller flyulykke.

Hva er en skulderskade?

Skulderen er kroppsdelen mellom armen og brystkassen. En skulderskade er en eller flere skader i ben, leddbånd, sener, muskler eller nerver i skulderen. En skulderskade kan føre til smerter, redusert bevegelighet og redusert følelse.

En skulderskade kan gjøre det vanskelig å utføre dagligdagse gjøremål, som for eksempel å gå på jobb, gjennomføre fysiske aktiviteter, lage middag eller dusje. Derfor kan en skulderskade være en alvorlig personskade.

Hvilke typer ulykker kan føre til skulderskade?

Skulderskader og brudd i skulderen oppstår i forbindelse med fall, støt eller slag direkte mot skulderen. Skulderskade er en vanlig yrkesskade som ofte skjer i bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri og i skog- og landbruksindustrien.

Andre ulykker med skulderskader kan være klemulykke, kuttskade, multitraume, eksplosjonsskade, støtskade, etseskade, nerveskade, strømskade, brannskade og vibrasjonsskade.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Hva er de vanligste skulderskadene?

De vanligste skadetypene i skulderen er:

Norsk Helseinformatikk har laget en quiz om frossen skulder som du kan ta her.

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en skulderskade?

Hvis du er blitt påført en skulderskade er det viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. Hvis skaden skjedde på jobb, må skaden også meldes til NAV. I alvorlige tilfeller bør skaden også meldes til Arbeidstilsynet og til Politiet.

Har jeg krav på erstatning for skulderskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning.

Lov om yrkesskadeforsikring, lov om skadeserstatning og lov om bilansvar
er de viktigste lovene som regulerer skuldersaker.

Det er i de fleste erstatningssaker med skulderskade nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Du kan også ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Erstatningens størrelse kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne samt størrelsen på utgiftene du er blitt påført. Din alder kan også ha betydning for erstatningsbeløpet.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Finnes det en invaliditetstabell for skulderskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en skulderskade.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader». Denne benyttes ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør etter en skulderskade.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er skulderskade godkjent som yrkesskade i NAV?

Ja. En skulderskade kan godkjennes som yrkesskade hos NAV dersom den skjer i arbeid, på jobb, i arbeidstiden. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet.
Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Du kan i tillegg få dekket utgifter til legemidler og medisinsk utstyr

Trenger jeg advokat?

Ja. Erstatning for skulderskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Du bør derfor ikke ta opp kampen om erstatning uten å engasjere en advokat som er ekspert på skulderskader.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei. Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20