Erstatning for øyeskade

En øyeskade kan være en alvorlig personskade som fører til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for øyeskade.

Kontakt oss

Erstatning for øyeskade?

Du kan ha krav på erstatning for øyeskade hvis du skader deg i en ulykke. En øyeskade kan i enkelte tilfeller gi flere millioner kroner i erstatning.

Hva er en øyeskade?

En øyeskade oppstår normalt når det skjer en skade på øyeeplet.

Hva slags ulykker kan føre til en øyeskade?

Øyeskader kan ha rent mekaniske årsaker hvor øyet blir truffet av stumpe eller spisse gjenstander.

En hodeskade kan også gi skade på synet.

Videre kan øyeskader oppstå som følge av sprut av etsende væsker som for eksempel salmiakk, kaustisk soda, natronlut, kalkoppløsninger og så videre. Det finnes alle grader av etseskader, avhengig av væsketype og hvor konsentrert væsken har vært.

Øyeskader kan også være forårsaket av stråling. Eksempler på dette er sveisearbeid, bruk av laserapparater og røntgenapparater.

Brannskade er heller ikke en uvanlig årsak til øyeskade.

Hva er symptomer på øyeskade etter en ulykke?

Typiske symptomer på en øyeskade kan være alt fra følelse av «rusk i øyet», smerter, tåreflod, rød øye og nedsatt syn.

Hvor er det vanlig at øyeskader skjer?

En øyeskade skjer ofte i forbindelse med arbeidsulykker i industrien, i skipsfarten, i fiskeri, landbruk, olje- og offshore samt i bygg- og anleggsbransjen.

Men en øyeskade kan også oppstå i forbindelse med trafikkulykker, båtulykker, flyulykker, sportsulykker eller fritidsulykker.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Hva må jeg gjøre hvis jeg får en øyeskade på jobb?

Ved en arbeidsulykke med øyeskade er det viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. Skaden må også meldes til NAV. I alvorlige tilfeller skal skaden også meldes til Arbeidstilsynet og til Politiet.

Har jeg krav på erstatning for øyeskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning.

Lov om yrkesskadeforsikring, lov om skadeserstatning og lov om bilansvar er de viktigste lovene som regulerer personskader med øyeskade.

Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og du kan ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Erstatningens størrelse kommer an på hvor alvorlig skaden er og hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne. Størrelsen på utgiftene du er blitt påført er også vesentlig. I tillegg har din alder også betydning for erstatningsbeløpet hvis du har tapt arbeidsevne.

Erstatningen må vurderes nærmere av en advokat, men kan utgjøre flere millioner kroner.

Finnes det en invaliditetstabell for øyeskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en øyeskade.
Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader». Denne benyttes ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør etter en øyeskade med personskade.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er øyeskade godkjent som yrkesskade i NAV?

Ja. En øyeskade kan godkjennes som yrkesskade av NAV. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade». Du kan i tillegg få dekket utgifter til legemidler og medisinsk utstyr

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les også: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Trenger jeg advokat?

Ja. Å fremme krav om erstatning for personskade etter en øyeskade er en komplisert prosess. Det vil derfor være nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar. Du bør derfor ikke ta opp kampen om erstatning uten å engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei. Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge etter øyeskader.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20