Erstatning for tåskade

En tåskade kan være en alvorlig personskade. Hvis tåskaden fører til tapt arbeidsevne, kan du ha krav på erstatning. En skade i tærne kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner i erstatning.

Kontakt oss

Erstatning for tåskade?

En tåskade kan blant annet gi krav på erstatning hvis skaden skjedde i en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden.

Hva er en tåskade?

Tærne er fotens fremste del. En tå består av et sett bevegelige knokler kalt falanger. En tå er kort og spinkel bortsett fra stortåen. Skader i tærne skjer som regel etter et uhell eller en ulykke.

Hvor er det vanlig at tåskader skjer?

En tåskade skjer som oftest i en arbeidsulykke, trafikkulykke eller fritidsulykke, og da gjerne under idrettslige aktiviteter.

Hva slags ulykker kan føre til skade på tå eller tær?

Eksempler på en ulykke som kan føre til tåskade er klemulykke, fallulykke, støtskade, bruddskade, etseskade, brannskade, seneskade og multitraume.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Har jeg krav på erstatning?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for tåskade:

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en tåskade på jobb?

I en ulykke på jobb er det viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. I tillegg bør du melde fra til NAV. I alvorlige tilfeller rapporteres også skaden til Arbeidstilsynet og Politiet.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Det kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer også an på forsikringsvilkårene og beløpet det er tegnet forsikring for.

Denne vurderingen bør gjøres av en erstatningsadvokat, men erstatning kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner.

Finnes det en invaliditetstabell for tåskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader» men benyttes også ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør for skader på tær.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er en tåskade godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. En tåskade kan godkjennes som yrkesskade hos NAV. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut, samt få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Trenger jeg advokat?

Ja. Erstatningssaker er ofte kompliserte både medisinsk og juridisk. Du bør derfor ikke å ta opp kampen om erstatning på egen hånd uten en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20