Erstatning for nakkeskade

Nakkeskade er blant de vanligste yrkesskadene. En nakkeskade kan være en alvorlig personskade som fører til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for nakkeskade.

Kontakt oss

Erstatning for nakkeskade?

Du kan ha krav på erstatning for nakkeskade hvis du blir påført en slik skade i en ulykke. En kronifisert nakkeskade er ofte en alvorlig personskade, og kan i enkelte tilfeller gi flere millioner kroner i erstatning.

Hva er en nakkeskade?

En nakkeskade er en eller flere skader i nakken. En nakkeskade kan blant annet være bruddskade, nerveskade, bløtdelsskade og andre følgeskader etter en ulykke.

En bløtdelsskade kan innebære at leddbånd, muskler, muskelfester, ligamenter og/eller sener er forstrukket eller avrevet. Også skader i leddkapsler og mellomvirvelskiver regnes som bløtdelsskader.

Hva er symptomer på nakkeskade?

Nakkeskade kan gi en rekke ulike symptomer, blant annet nakkesmerter og nakkestivhet, hodepine, smerter og stivhet i skuldre, kjevesmerter, ryggsmerter, svimmelhet, synsforstyrrelser, tinnitus og parestesier/kuldefølelse i armene og hendene.

Hvor er det vanlig at nakkeskader skjer?

En nakkeskade skjer ofte under arbeid i industrien, skipsfart, fiskeri, landbruk, olje- og offshore samt i bygg- og anleggsbransjen. Det er også vanlig å påføres nakkeskader i trafikkulykker ved kollisjoner og utforkjøringer med motorvogn samt i båtulykker, flyulykker og fritidsulykker. Nakkeskader kan også påføres ved medisinsk behandling.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Hva er de vanligste skadene etter en nakkeskade?

En nakkeskade kan føre til lammelse, bruddskade, muskelskade, seneskade, ryggmargsskade, nerveskade, psykisk skade, hodeskade, tinnitus og kognitiv skade.

Er whiplash det samme som nakkeskade?

Nakkesleng eller whiplash er ikke en skade i seg selv, men en skademekanisme. Det vil si at hodet får et kraftig og uventet kast bakover og deretter et tilsvarende kast forover. Den energien som da utløses i nakken kan i noen tilfeller føre til varige skader.

Nakkeslengskader skjer ofte i trafikkulykker med påkjørsler bakfra, og i sidekollisjoner. Men også i sportsulykker kan nakkesleng føre til alvorlige og varige skader. Nakkesleng kan i noen tilfeller føre til hodeskader.

Nakken kan også skades uten at det har vært en nakkesleng eller en whiplash-mekanisme involvert, som for eksempel i frontkollisjoner, i forbindelse med vold, stupeulykker (kompresjonsskader), ski- og sykkelulykker og så videre.

Hva må jeg gjøre hvis jeg får en nakkeskade?

Nakkeskader er ofte vanskelig å diagnostisere objektivt. Det stilles derfor strenge krav til bevis for at nakkeskaden skyldes en konkret ulykke. Du må derfor så langt det er mulig dokumentere ulykken dersom dette ikke gjøres av for eksempel politiet.

Du må også oppsøke lege snarest mulig etter skaden for å få notert alle plagene du opplever i journal. Helst bør dette skje innen 2 til 3 døgn etter ulykken. Du må videre oppsøke lege jevnlig det første året etter skaden dersom plagene vedvarer slik at du har dokumentasjon for plagene. Du må da forsikre deg om at plagene noteres i journalen ved hver konsultasjon. Dette må du gjøre selv om du opplever at legen ikke har noe å bidra med behandlingsmessig. Du bør også kontakte relevante forsikringsselskaper så snart som mulig etter ulykken.

Ved en nakkeskade på jobb er det også viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. Skaden må også meldes til NAV. I alvorlige tilfeller skal skaden også meldes til Arbeidstilsynet og til Politiet.

Har jeg krav på erstatning for nakkeskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning. Det kreves ikke at det kan påvises objektive funn, for eksempel ved MR- eller røntgenundersøkelse, for at skadelidte kan ha krav på erstatning for nakkeskade.

  • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
  • Hvis skaden skjedde på fritiden kan du ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis skaden skjedde i en båt, kan du ha krav på erstatning under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
  • Hvis skaden skjedde i en flyulykke er du omfattet av en obligatorisk ulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

Lov om yrkesskadeforsikring, lov om skadeserstatning og lov om bilansvar er de viktigste lovene som regulerer personskader etter nakkeskade.

Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og du kan ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Erstatningens størrelse kommer an på hvor alvorlig skaden er og hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne. Størrelsen på utgiftene du er blitt påført har også relevans. I tillegg har din alder også betydning for erstatningsbeløpet hvis du har tapt arbeidsevne.

Erstatningen må vurderes nærmere av en advokat, men kan utgjøre flere millioner kroner.

Finnes det en invaliditetstabell for nakkeskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en nakkeskade.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader». Denne benyttes ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør etter en nakkeskade med personskade.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er nakkeskade godkjent som yrkesskade i NAV?

Ja. En nakkeskade kan godkjennes som yrkesskade hos NAV. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade». Du kan i tillegg få dekket utgifter til legemidler og medisinsk utstyr.

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les også: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Trenger jeg advokat?

Ja. Å fremme krav om erstatning for nakkeskade er komplisert både medisinsk og juridisk. Du bør derfor ikke ta opp kampen om erstatning uten å engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei. Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge etter nakkeskade.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20