Erstatning for tinnitus

Du kan ha krav på erstatning for tinnitus etter en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden.

Kontakt oss
Erstatningstesten

Sjekk om du kan ha krav på erstatning!

Ta testen

Erstatning for tinnitus?

Du kan ha krav på erstatning for tinnitus etter en yrkesskade, trafikkskade eller fritidsskade. I enkelte tilfeller kan det dreie seg om flere millioner kroner i erstatning.

Hva er tinnitus?

Tinnitus beskrives gjerne som en susende, ringende, fresende eller plystrende lyd i øret eller i et udefinert sted i hodet.

Lyden kommer fra ditt eget nervesystem, altså ikke fra lydkilder rundt deg. Det er bare du selv som kan høre lyden. Tinnitus er et symptom på at samarbeidet mellom øret og sentrale funksjoner i hjernen ikke fungerer slik det vanligvis gjør.

Tinnitus med mer enn 3-6 måneders varighet vurderes som varig. Tinnitus med mer enn 6 måneders varighet skyldes som oftest støyskader som også har ført til redusert hørsel eller hørselstap.

Hva er årsaken til tinnitus?

Det kan være mange årsaker til tinnitus:

• Skader i hodet og/eller i nakken
• Påvirkning av høy lyd over tid
• Påvirkning av et eller flere enkeltstående høye smell
• Hørselskade/ hørselstap
• Stress
• Alder

Hvilke helseplager kan jeg få på grunn av tinnitus?

Som følge av tinnitus kan du få:

• Søvnproblemer
• Kognitive problemer, f.eks. konsentrasjonsproblemer
• Problemer med sosialt samvær
• Psykiske belastninger, f.eks. depresjon

Hvem får oftest tinnitus?

Ansatte i bygg- og anlegg, vei og bane, musikkindustrien, tradisjonell industri, skipsfart samt olje- og offshorebransjen er utsatt for å få tinnitus.

Hva er det som kan føre til tinnitus?

Tinnitus oppstår ofte i sammenheng med en hørselsskade, og kan skje på grunn av kortvarig og svært høy lyd eller langvarig eksponering for støy.

Dersom man får tinnitus under arbeid, og dette skyldes kortvarig og svært høy lyd, vil skaden være en yrkesskade. Dersom man får tinnitus på jobb som følge av langvarig eksponering for støy vil skaden være en yrkessykdom.

Ulykker som kan føre til tinnitus er arbeidsulykker, trafikkulykker, flyulykker, båtulykker og fritidsulykker. Tinnitus kan også oppstå i forbindelse med vold, sykdom, hodeskade eller multitraume.

Hva gjør jeg hvis jeg har blitt påført tinnitus?

Ved tinnitus har din arbeidsgiver plikt til å sende skademelding til NAV, og ved alvorlig skade har han også plikt til å melde fra om skaden til Arbeidstilsynet og politiet. Hørselsskaden må også meldes inn til arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap.

Har jeg krav på erstatning for tinnitus?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for personskade.

  • Hvis skaden skjedde på grunn av kortvarig og svært høy lyd på arbeidsplassen, kan du ha krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av langvarig eksponering for støy på jobb kan du ha krav på erstatning for yrkessykdom.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, kan du ha krav på erstatning under motorvognforsikringen..
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du også ha krav på erstatning.

Dersom tinnitusplagene skyldes en ulykke og ledsages av nedsatt hørsel, vil du normalt også ha krav på erstatning under eventuelle ulykkesforsikringer, også dersom skaden har skjedd i din fritid.

Det er viktig at du melder fra om skaden snarest mulig til aktuelle forsikringsselskaper, og husk at det for ulykkesforsikringer gjelder en meldefrist på ett år fra ulykken.

Det vil i de fleste saker med hørselsskader være behov for å gjennomføre en hørselstest, også kalt audiometrisk måling, i tillegg til å innhente en spesialisterklæring fra legespesialist.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

For å få ménerstatning for tinnitus må man i tillegg ha sterk nedsatt hørsel og/eller psykiske plager som følge av tinnitusen. Dette fordi tinnitus alene kun gir 5 % medisinsk invaliditet i henhold til invaliditetstabellen.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Størrelsen på erstatningen kommer an på hvor alvorlig skaden er, og hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne. Din alder har også betydning for erstatningsbeløpet. I tillegg kommer størrelsen på utgiftene du har blitt påført.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Er tinnitus godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis hvis du har fått skaden under arbeid for arbeidsgiver på arbeidsstedet, så kan du søke NAV om godkjennelse av tinnitus som yrkesskade eller yrkessykdom. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til legemidler og spesielt medisinsk utstyr.

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les også: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Trenger jeg advokat?

Ja. Tinnitus kan være en komplisert erstatningssak både juridisk og medisinsk. Du bør derfor ikke ta opp kampen om erstatning uten å engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer. I ulykkesforsikringssaker etter tinnitus i fritiden må du betale for advokaten selv.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi har bistått mange klienter med erstatning etter at de har fått tinnitus i trafikkulykker, yrkesskader og i andre sammenhenger.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

Trenger du hjelp med erstatning for tinnitus?

Portrett av Øystein Helland

Øystein Helland

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20