Erstatning for kognitiv skade

Du kan ha krav på erstatning hvis du er påført en kognitiv skade etter en yrkesskade, yrkessykdom, trafikkulykke, fritidsskade, båtulykke, eller flyulykke.

Kontakt oss

Hva er en kognitiv skade?

Hvis hjernen din blir skadet i en ulykke kan dette føre til redusert kognitiv funksjon. En kognitiv skade kan påvirke din hukommelse, din evne til å lære nye ting samt evnen til å tilegne deg og bruke kunnskap for å gjennomføre arbeidsoppgaver.

En kognitiv skade kalles også ofte for kognitiv svikt eller redusert kognitiv funksjon.

Hvor er det kognitive skader skjer?

En kognitiv skade kan være en alvorlig personskade og oppstår normalt etter en yrkesskade, yrkessykdom, trafikkulykke, båtulykke, fritidsulykke eller flyulykke.

Hva slags type ulykker og skader kan føre til en kognitiv skade?

Fallulykke, klemskade, støtskade, idrettsskade, strømskade, eksplosjonsskade, multitraume, nakkeskade, hodeskade, organskade, hjerteskade og forgiftning er eksempler på type skader som kan påføre deg en kognitiv skade.

Hva er symptomene på kognitiv skade?

Personskadeforbundet LTN´s nettside Hjernehjelp lister opp følgende symptomer på kognitiv skade:

  • Redusert mental kapasitet og trettbarhet
  • Hukommelsesvansker
  • Vansker med fortolkning av sanseinntrykk
  • Oppmerksomhetsvansker
  • Vansker med regulering av atferd og følelser
  • Redusert tempo
  • Reduserte problemløsningsevner og logiske evner
  • Vansker med å bruke språk, å snakke og si riktige ting i situasjonen

Kan man se på en person at vedkommende har en kognitiv skade?

Nei, ikke nødvendigvis. En kognitiv skade kan føre til usynlig funksjonshemming. Den skadelidte kan se normal ut og føre samtaler som ikke vekker oppsikt. En kognitiv skade kan derfor være vanskelig å diagnostisere, men er alvorlig for dem som blir rammet.

Les mer: Skjulte hodeskader kan gi økt erstatning 

Har jeg krav på erstatning for kognitiv skade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for kognitiv skade:

Finnes det en invaliditetstabell for kognitiv skade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter en kognitiv skade, og for å avgjøre hvor mye du kan ha krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader, men brukes også ved andre skadehendelser, som for eksempel etter trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Er kognitiv skade godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Trenger jeg advokat?

Ja. Kognitiv skade fører ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, i rimelig og nødvendig grad.

I ulykkesforsikringssaker etter kognitiv skade i fritiden må du betale for advokaten selv.

Går erstatningssaken etter en kognitiv skade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er landsdekkende, og våre advokater er eksperter på erstatningsrett.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Fyll ut kontaktskjemaet under, eller ring oss direkte på 64 84 00 20.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20