Erstatning for lungeskade

Du kan ha krav på erstatning for lungeskade etter en yrkesskade, trafikkskade eller fritidsskade.

Kontakt oss
Erstatningstesten

Sjekk om du kan ha krav på erstatning!

Ta testen

Erstatning for lungeskade?

Du kan ha krav på erstatning for lungeskade etter en ulykke på jobb, i trafikken, i fritiden eller på grunn av sykdom på jobb. I enkelte tilfeller kan det dreie seg om flere millioner kroner i erstatning.

Hva er en lungeskade?

En lungeskade er en skade på lungene.

Hva er årsaken til lungeskade?

En lungeskade oppstår normalt på to måter:

1. En «mekanisk» påført skade som følge av en plutselig ytre hendelse.
2. Eksponering av helsefarlige gasser eller andre skadelige stoffer.

Hva slags ulykker kan føre til lungeskade?

Lungeskader skjer ofte i ulykker som involverer større gjenstander slik som kjøretøy, maskiner eller trær, og kan for eksempel skje i trafikken eller under arbeid i bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri eller skog- og landbruksindustrien.

Lungeskader kan også skje under arbeid i for eksempel kjemisk industri eller i andre industrier der ansatte blir eksponert for helseskadelige stoffer.

Hvilke er de vanligste ulykkene som kan resultere i lungeskade?

Hvis du får slagskader, støtskader, fallskader, multitraume, eksplosjonsskade eller klemskader kan det føre til skader på lungene samt andre organskader. De vanligste ulykkene med lungeskade er yrkesskader, trafikkulykker og fritidsulykker.

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en lungeskade?

Har du blitt skadet er det viktig å melde fra så snart som mulig til de aktuelle forsikringsselskapene. Er lungeskaden påført i forbindelse med arbeid, må skaden også meldes til NAV og eventuelt til Arbeidstilsynet og politiet dersom skaden er alvorlig.

Har jeg krav på erstatning for lungeskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning.

  • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis du har blitt syk på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkessykdom.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
  • Hvis skaden skjedde i fritiden, har du krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis skaden skjedde i en båtulykke, kan du kreve erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
  • Hvis skaden skjedde i en flyulykke er du omfattet av en obligatorisk ulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

Les mer: Lov om yrkesskadeforsikring
Les mer: Lov om skadeserstatning
Les mer: Lov om bilansvar

Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Les om Nils Olav som fikk erstatning for kreft av asbest på jobb

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Størrelsen på erstatningen kommer an på hvor alvorlig skaden er, og hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne. Din alder har også betydning for erstatningsbeløpet hvis du har tapt arbeidsevne. I tillegg kommer størrelsen på utgiftene du har blitt påført.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Finnes det en invaliditetstabell for lungeskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning, og for å avgjøre hvor mye du kan ha krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskade, men brukes også ved andre skadehendelser, som for eksempel trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Er lungeskade godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis skaden skyldes en ulykke under arbeid for arbeidsgiver på arbeidsstedet, så kan du søke NAV om godkjenning av lungeskade som yrkesskade. Tilsvarende kan du søke NAV om godkjenning av skader du er påført i lungene som yrkessykdom dersom disse skyldes eksponering for skadelige stoffer under arbeid for arbeidsgiver på arbeidsstedet.

Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» eller yrkessykdom vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les også: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Trenger jeg advokat?

Ja. Lungeskade kan være en svært alvorlig skade, og er kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Du bør derfor ikke ta opp kampen om erstatning uten å engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer. I ulykkesforsikringssaker etter multitraume i fritiden må du betale for advokaten selv.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirmaer på erstatningssaker etter lungeskade.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring. Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

Trenger du hjelp med erstatning for lungeskade?

Portrett av Øystein Helland

Øystein Helland

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20