Erstatning for prolaps

Du kan ha krav på erstatning for prolaps etter en yrkesskade, trafikkulykke, fritidsskade, båtulykke eller flyulykke.

Kontakt oss

Hva er prolaps?

Erstatning for prolaps! Prolaps er en personskade som oppstår når en eller flere skiver mellom virvlene i ryggsøylen skades slik at materialet i skivekjernen tyter ut. Det oppstår da en utposing på utsiden av skiven som kalles prolaps. Denne prolapsen kan trykke på nervene og føre til store smerter.

Hvor oppstår prolaps?

Prolaps kan oppstå de fleste steder i ryggsøylen, men det er i nakken og korsryggen prolaps er mest vanlig.

Hva er symptomer på prolaps?

Prolaps er en ganske vanlig tilstand blant nordmenn, og cirka halvparten av befolkningen får prolaps uten at de opplever symptomer. De fleste som har prolaps har ikke vært utsatt for noe traume.

For at et prolaps skal anses traumeutløst kreves at man har vært utsatt for tilstrekkelig store krefter. Det er ofte uenighet om hvor store krefter som skal til for å utløse et prolaps.

Man kan oppleve at en ulykke har utløst et tilsynelatende lite prolaps, men at dette utvikler seg over tid. Også en slik utvikling kan gi grunnlag for erstatning.

Ved mistanke om traumeutløst prolaps bør dette så tidlig som mulig dokumenteres, gjerne ved billeddiagnostikk. Dersom prolapset utvikler seg bør det tas nye bilder.

De som opplever symptomer på prolaps har til dels sterke smerter med stråling til armer og bein. Stivhet i ryggen kan også være et symptom på prolaps. I noen tilfeller kan det også oppstå lammelser og isjias.

Du kan lese mer om prolaps og se video om tilstanden på Norsk Helseinformatikk.

Hvordan får jeg en prolaps diagnose?

Du kan få diagnostisert prolaps gjennom en klinisk og nevrologisk undersøkelse. Du kan også gjennomføre en MR-undersøkelse (magnetresonanstomografi) for å slå fast om prolaps er årsaken til smertene dine.

Hvilke typer ulykker kan føre til prolaps?

De vanligste ulykkene som fører til prolaps er yrkesskade, trafikkulykke, fritidsulykke, båtulykke eller flyulykke.

Har jeg krav på erstatning for prolaps?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for prolaps:

Finnes det en invaliditetstabell for prolaps?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter prolaps, og for å avgjøre hvor mye du kan ha krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader, men brukes også ved andre skadehendelser, som for eksempel etter trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på for prolaps?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Er prolaps godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis prolaps skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning etter prolaps?

For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig prolapsen er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Trenger jeg advokat hvis jeg får prolaps?

Ja. Prolaps fører ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv hvis jeg får prolaps?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, i rimelig og nødvendig grad.

I ulykkesforsikringssaker etter prolaps i fritiden må du betale for advokaten selv.

Går erstatningssaken etter en prolaps videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirmaer på personskadeerstatningssaker.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring.

Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20