Monica Melgård

Monica Melgård er senioradvokat og arbeider i hovedsak med familie- og arverett. Hun leder firmaets avdeling innen dette rettsområdet. I tillegg er hun fast bistandsadvokat ved Romerike og Glåmdal tingrett og påtar seg oppdrag innen arbeidsrett. Hun har spesiell erfaring med internasjonal privatrett på familie- og barnerettens område, og er tildelt plass på Justisdepartementets liste over advokater som har særlig kompetanse på internasjonal barnebortføring. Monica har bred erfaring med prosedyre for domstolene, samt alternativ tvisteløsning og forhandlinger. Monica Melgård har over lengre tid hatt verv i Advokatforeningens disiplinærutvalg. Hun har sittet i styret i av Advokatforeningen Romerike krets, og er nå leder av kretsen. Hun er i tillegg leder av personrettsgruppen i Eurojuris.

Erfaring

2019 - nå Senioradvokat, Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS
2016 - 2018 Senioradvokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2015 - 2016 Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2012 - 2015 Advokat, Advokatene Hagen og Tønsberg DA
2008 - 2012 Seniorrådgiver, Barne-, ungdoms- og familieetaten region øst
2008 - 2012 Regiontillitsvalgt for Juristforundet i Bufetat region Øst
2005 - 2007 Rådgiver, NAV

Utdanning

2005 - d.d. cand jur. Universitet i Oslo
form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20