To av våre partnere har utgitt bok i konkursrett

Publisert: 18. desember 2023
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Vi har gleden å meddele at Ellen Tangen Eilerås og Lotte Lundby Kristiansen har utgitt bok i konkursrett.

Håndbok i konkursrett er en praktisk bok, som retter seg mot advokater, saksbehandlere og andre som arbeider med og anvender konkursreglene. Boken gir en innføring i de juridiske og praktiske problemstillingene du møter under en konkursbehandling og vil være et praktisk hjelpemiddel for de som jobber innen dette fagfeltet.

Prosessen med å skrive boka har vært lang og krevende, men også morsom og veldig lærerik. Vi er så glade for å endelig se den ferdige boka og veldig fornøyd med resultatet, sier de to forfatterne.

Ellen Tangen Eilerås er partner i Advokatfirmaet Halvorsen og co. Ellen er tilknyttet kontorets forretningsjuridiske faggruppe og har jobbet i selskapet siden 2013. Ellen yter løpende selskapsrettslig bistand overfor firmaets klienter og har fra 2018 vært fast bostyrer for Romerike og Glåmdal tingrett ved konkurs- og tvangsoppløsningsbo.

Lotte Lundby Kristiansen er Managing Partner i Advokatfirmaet Halvorsen & Co. Lotte har jobbet i selskapet siden 2017 og innehar bred juridisk erfaring fra flere fagområder, herunder blant annet arbeidsrett, bank-finans, pengekravsrett, insolvens og restrukturering.

Les mer om Håndbok i konkursrett på Gyldendal’s nettsider her.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20