Planlegg arveoppgjøret før det er for sent!

Publisert: 9. mai 2022

I den nye NRK-serien «Arveoppgjøret» blir familier hjulpet med planlegging av fremtidige arveoppgjør. Det er flott at NRK setter dette, viktige temaet på dagsorden.

Det kan være flere grunner til at samtalen om arv kan være svært vanskelig. Den første, og åpenbare grunnen er at når det skal snakkes om arv, må det snakkes om døden. Selve erkjennelsen av at de menneskene som står nær oss ikke vil være der for alltid, er et vanskelig emne. Temaet blir ikke lettere av at det i det store og hele handler om penger. For mange kan det føles noe grådig å fremme ønsker om gjenstander og verdier. Videre er det ofte «flere mann om benet» når det kommer til generasjonsskifter. Det finnes bare en familiehytte, og alle de tre barna ønsker å overta denne. Det er med andre ord mange faktorer som fører til at mange kvier seg for å starte denne dialogen.

Få livsområder genererer så mye konflikt som arv, og muligheten for å unngå konflikt bør i seg selv være en motivasjon for å starte dialogen mens man er i live. Dersom en slik samtale kan forhindre fremtidig splid, bør samtalen være en liten pris å betale. Som vist i NRK-serien kan samtalene by på både utfordringer og uenigheter. Samtidig opplever familiene det som en stor lettelse i ettertid. Som advokater bistår vi mange klienter i lignende situasjoner, og vi opplever at klientene føler seg lettet etter å ha opprettet testament. Mange må gå flere runder med seg selv, og sin familie før de lander på en gjennomarbeidet løsning som alle er fornøyd med.

Serien har et fint fokus, nemlig at eventuelle uenigheter i familien adresseres og forsøkes løst, før det er for sent. I familiene der temaet aldri har blitt tatt opp, er det langt større fare for at konflikter kan oppstå ved et fremtidig arveoppgjør.

Reglene i arveloven er i stor grad tilpasset den tradisjonelle kjernefamilien, som i dagens samfunn er mindre fremtredende enn tidligere. Dermed passer arvelovens regler for stadig færre familier. Dette leder til at flere trenger testament for å oppnå det de oppfatter som en rettferdig fordeling.

Advokatene i Halvorsen & Co har lang erfaring med å bistå klienter ved arveplanlegging. Vi identifiserer potensielle konflikter, og bidrar til at det utarbeides testamenter og ektepakter som unngår at partene og/eller arvingene kommer i konflikt senere. Vi arbeider alltid for gode løsninger i tråd med klientenes ønsker, og i overensstemmelse med lovverket.

Ta kontakt med oss i Halvorsen & Co hjelp til arveplanlegging i dag!

Kontaktperson

Portrett av Brede Gundersen

Brede Gundersen

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20