Ektepakt – sikre fremtiden i dag

Publisert: 19. mars 2024
Tuva Haugo Advokatfullmektig

Ektepakt er en juridisk avtale mellom ektefeller som regulerer deres økonomiske forhold og eiendomsrettigheter under ekteskapet og i tilfelle en skilsmisse eller død. I denne artikkelen finner du informasjon om hva en ektepakt er, hvorfor det kan være fornuftig å ha en, hva som kan reguleres og hvordan det skal opprettes.

Regelverk

Reglene om ektepakt er nedfelt i ekteskapsloven kapittel 9 – Avtaler om formuesordningen m v. I kapitlet finner du regler om hva som kan avtales mellom ektefellene og hvordan dette kan gjøres.

Hva er en ektepakt?

Når man inngår ekteskap er hovedregelen likedeling. Det vil si at det noe forenklede utgangspunktet er at dere eier og senere erverver skal deles likt mellom ektefellene både ved skilsmisse og ved dødsfall. Det spiller derfor ingen rolle hvem som eier tingen, kontoen eller huset så lenge det ikke er bestemt at dette ikke skal likeledes.

Dersom ektefeller ønsker at verdier ikke skal likeledes ved en skilsmisse eller ved et dødsfall må dette avtales skriftlig i ektepakts form. Dette er den eneste måten å sikre unntak fra likedeling, med mindre man har skjevdelingskrav etter ekteskapsloven § 59.

Det er viktig å være klar over at verdier den ene ektefellen har tatt med seg inn i ekteskapet kan holdes utenfor delingen (skjevdeling). Likevel er det krav om at verdien som ble tatt med inn klart må kunne bevises at stammer fra midler som nettopp ble tatt med inn. Er tingen/verdien ikke lenger i behold, eller det har skjedd ombyttinger eller sammenblandinger av verdien vil et skjevdelingskrav være vanskelig å nå frem med.

Hvorfor bør man ha en ektepakt?

Det er flere grunner til å vurdere å opprette en ektepakt, det nevnes noen:

  • Beskyttelse av eiendom: Eiendom som bringes med inn i ekteskapet, eller eiendom som senere erverves med hensikt at den eies med ulike deler, kan gjennom ektepakt sikres å deles slik dere ønsker.
  • Beskyttelse av verdier bragt med inn i ekteskapet: Ektepakten kan bidra til å sikre at verdier som hver ektefelle brakte inn i ekteskapet, forblir deres særeie ved en eventuell skilsmisse. Det skal da ikke deles.
  • Økonomisk forutsigbarhet: Den gir klarhet og forutsigbarhet med hensyn til økonomiske forhold, og hvordan eiendeler og gjeld vil bli delt i tilfelle en skilsmisse/dødsfall.
  • Skreddersydd løsning: Ektepakten lar ektefellene tilpasse økonomiske forhold etter deres behov, uavhengig av lovens standardregler.
  • Beskyttelse av etterkommere: Ektepakten kan hjelpe med å beskytte rettighetene til barn fra tidligere ekteskap eller forhold.

Hva kan reguleres i en ektepakt?

En ektepakt kan regulere en rekke økonomiske aspekter av ekteskapet, herunder:

  • Eiendeler og gjeld: Hvordan ektefellenes formuesverdier og gjeld skal håndteres under ekteskapet og i tilfelle en skilsmisse. Det kan bestemmes særeie.
  • Arv og arvelover: Fordeling av arv må inntas i et testament. Likevel vil opprettelse av et eventuelt særeie ha betydning for arvelaterens formuesforhold og på den måten ha betydning for et arveoppgjør.
  • Forretningseie: Hvordan forretningsinteresser og aksjer skal behandles i ekteskapet og i tilfelle en skilsmisse.

Hvordan opprette en ektepakt?

Ektepakt må gjøres i ektepakts form. Du finner skjemaer som oppfyller kravene på brønnøysundregisterets nettside.

En ektepakt må inngås skriftlig i nærvær at to vitner. Det stilles krav til vitnene og deres signering. Hvem som helst kan derfor ikke vitne.

For å sikre kreditorvern må ektepakten tinglyses.

Hvordan kan vi hjelpe deg i denne prosessen?

Vårt advokatkontor er dedikert til å hjelpe våre klienter med å beskytte deres økonomiske interesser og sikre en trygg og forutsigbar fremtid. Med vår ekspertise innen familie- og arverett kan vi hjelpe dere med å opprette en ektepakt som er i samsvar med deres behov og ønsker og som tilfredsstiller kravene i lovgivningen.

La oss hjelpe dere med å navigere gjennom prosessen med å opprette en ektepakt.

Vi stiller som vitner, og hjelper dere med prosessen rundt tinglysningen og på den måten sikrer at ektepakten gyldig opprettes.

Kontakt vårt advokatkontor i dag for en konsultasjon.

Kontaktperson

Portrett av Monica Melgård

Monica Melgård

Kontakt
Portrett av Espen Larsen

Espen Larsen

Kontakt
form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20