Hvem arver barneløse? En gjennomgang av arveregler for ektefeller/samboere uten barn

Publisert: 19. mars 2024
Tuva Haugo Advokatfullmektig

De aller fleste ønsker forutsigbarhet med hvordan arven etter seg skal fordeles ved dødsfall. Enten det er for å sikre gjenlevende partner, eller at en har ønsker om at noen utpekte skal arve etter seg, eller ikke arve etter seg. I disse tilfellene er det nyttig å vite hvordan loven regulerer arv etter barneløse, og hva du eventuelt kan bestemme over i et testament.

Arvesaker kan være komplekse og følelsesladde juridiske prosesser som involverer fordelingen av eiendeler og eiendom etter en persons bortgang. Å søke juridisk rådgivning fra en erfaren advokat i slike saker er ikke bare lurt, men ofte avgjørende for å sikre at prosessen håndteres rettferdig og i samsvar med gjeldende lover.

I denne artikkelen finner du informasjon om arv etter barneløse i det tilfelle der avdøde er enslig, gift eller samboer.

  1. Slektens arverett

Regelverket for slektens arverett for personer som ikke etterlater seg barn eller ektefelle fremgår av arvelovens §§ 5 og 6.

Hvis noen dør uten barn, går arven til foreldrene. Hvis begge foreldrene lever, får de halvparten hver. Hvis en av foreldrene er død, går den avdøde forelderens del videre til deres egne barn.

Dersom den avdøde forelder ikke etterlater seg andre barn vil den gjenlevende forelder arve alt, med mindre avdøde er under 25 år. I dette tilfellet vil besteforeldrene på den avdøde forelders side arve ¼ av den totale potten, mens gjenlevende forelder arver resten.

Dersom avdøde ikke etterlater seg foreldre eller avkom etter disse i noe ledd vil arven deles likt mellom besteforeldrene.

Det er viktig å bemerke at arven deles i grener, ikke per hoder. Det vil si at i det tilfellet der en forelder lever, mens den andre er død og kun etterlater seg to foreldre i livet (besteforeldre), vil arven etter deg fordeles 50/50 mellom gjenlevende forelder og besteforeldrene. Den halvpart som går til besteforeldrene må deles på dem, slik at de totalt får 25 % hver.

  1. Ektefellens arverett

Ektefellens arverett i tilfeller uten barn fremgår av arveloven § 9. Der står det at

Ektefellen har rett til halvparten av arven når arvelaterens nærmeste slektsarvinger er foreldrene eller deres etterkommere, men ektefellen har uansett rett til en minstearv på seks ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet.

Ektefellen arver alt når det verken er livsarvinger eller slektsarvinger som nevnt i første ledd etter arvelateren

Det betyr at i det tilfelle der avdøde etterlater seg slektsarvinger som nevnt over og ektefelle vil arven deles 50/50 mellom gjenlevende ektefelle og resterende av avdødes slektninger. Slektningenes arv vil som ellers bli fordelt etter grener.

Ektefellen har uavhengig av dette krav på pliktdelsarv tilsvarende 6 G (6 x folketrygdens grunnbeløp) etter avdøde. Denne går foran slektens rett på arv i de tilfeller der verdiene i boet er lave.

 

  1. Samboers arverett

Samboere uten felles barn har ikke arverett etter hverandre. Ønsker man at samboer skal arve etter seg, er en henvist til å opprette testament. Dersom en ikke oppretter testament vil arven fordeles slik som nevnt i punkt 1.

  1. Arv etter testament

I det tilfellet man ikke etterlater seg barn har man full råderett over verdiene en etterlater seg, med unntak av ektefellens rett på pliktdelsarv. For alle verdier som overstiger dette har man fri testasjonsadgang. Det betyr at ønsker du at ektefellens skal arve alt, kan du opprette et testament som sikrer dette.

Hva kan vi gjøre for deg?

Selv om loven gir en grunnleggende struktur for arv, kan det være situasjoner der individuelle ønsker og behov ikke fullt ut blir tilgodesett. Å opprette et testament gir en mulighet til å tilpasse fordelingen av eiendeler i tråd med ens egne ønsker. Dette er spesielt relevant for barnløse par, da de kan ønske å gi gaver til veldedige organisasjoner, venner eller andre som har hatt en betydningsfull innvirkning på livet deres.

Vårt advokatkontor er dedikert til å hjelpe våre klienter med å beskytte deres økonomiske interesser og sikre en trygg og forutsigbar fremtid. Med vår ekspertise innen familie- og arverett kan vi veilede og hjelpe deg med å utarbeidelse av de dokumenter du trenger for å sikre en fremtid i samsvar med egne behov og ønsker.

Kontaktperson

Portrett av Monica Melgård

Monica Melgård

Kontakt
Portrett av Espen Larsen

Espen Larsen

Kontakt
form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20