Endringer i forbrukerkjøpsloven

Publisert: 15. mai 2024
Ahmed Riaz Butt Advokat

Fra 1. januar 2024 ble det innført flere endringer i forbrukerkjøpsloven. Endringene skal styrke forbrukerens stilling. Artikkelen belyser de viktigste endringene for deg som forbruker.

  1. Virkeområdet til forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpslovens virkeområde gjelder for nødvendige, digitale ytelser som følger med et produkt. Et praktisk eksempel på dette er programvare som følger med en mobil eller en pc. Utvidelsen medfører at programvaren også omfattes av reglene i forbrukerkjøpsloven.

  1. Bevisbyrde

Før 1. januar 2024 ble mangler som ble oppdaget innen seks måneder ansett for å ha foreligget på kjøpstidspunktet, med mindre noe annet kunne sannsynliggjøres av selgeren. Fristen er nå forlenget til to år. Det vil si at selger er ansvarlig for alle mangler som oppdages de to første årene, med mindre selger kan bevise at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, eksempelvis fordi forbrukeren selv har skyld i mangelen.

  1. Endrede reklamasjonsregler

Reklamasjonsfristen for oppdateringer og digitale ytelser som skal leveres fortløpende er like lang som tidsperioden ytelsene skal leveres. Med dette vil ikke fristen for å reklamere utløpe før leveringen etter avtalen er gjennomført.

  1. Selgers rett til å kreve retting

Selgers rett til å kreve retting har blitt redusert fra to til ett forsøk. Dette gjelder uavhengig av om rettingen gjelder samme mangel eller en ny mangel. På denne måten blir det enklere for forbrukeren å kreve andre misligholdsbeføyelser – som prisavslag og heving – dersom det foreligger mangler.

Regelen har et viktig unntak; selger kan foreta flere retteforsøk såfremt dette fremstår rimelig i det konkrete tilfellet. Lovens forarbeider har lagt til grunn at rimelighetsterskelen ikke skal ligge særlig høyt.

  1. Særskilte rettigheter i forbindelse med maskinvare og programvare

Forbrukere har krav på at maskinvaren og programvaren til produktet varer i minst fem år. Dette skal sikres gjennom at forbrukeren får levert og informasjon om oppdateringer, herunder sikkerhetsoppdateringer og andre nødvendige oppdateringer, for at produktet skal fungere som det skal.

  1. Ikke lov å selge ting «som den er»

Næringsdrivende har tidligere kunnet selge produkter til forbrukere med et «som den er»-forbehold. Et slikt generelt forbehold er ikke lenger tillatt. Dersom en ting eller et produkt har en egenskap som avviker fra lovens krav, utgjør dette en mangel med mindre det blir spesielt opplyst om ved avtaleinngåelsen. Forbrukeren skal vite hvilken bestemt egenskap som avviker fra lovens krav, og avviket må særskilt og uttrykkelig aksepteres. Det stilles med andre ord strenge krav både til tingens egenskaper, og til opplysning og aksept dersom egenskapene skulle avvike fra standarden som loven setter.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS bistår både næringsdrivende og forbrukere i kjøpsrettslige spørsmål, herunder kontraktsutforming, håndtering av mangelskrav og ivaretakelse av rettigheter.

Kontaktperson

Portrett av Ahmed Riaz Butt

Ahmed Riaz Butt

Kontakt
Portrett av Benjamin Nordhaug

Benjamin Nordhaug

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20