Her finner du siste nytt fra Halvorsen & Co

Kvinne med CRPS, gjenopptak – kr. 2,8 mill. (forhandling)

Yrkesskade i venstre ben 29 år gammel kvinne ble i 2001 påført en yrkesskade i venstre ben. Skaden ble meldt til ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap, men saken ble raskt avsluttet. Umiddelbart etter ulykken ble skadelidte sykemeldt. Etter sykemeldingsperioden forsøkte skadelidte å omskolere seg og starte opp med et enkeltpersonsforetak. På grunn av

Les mer »

Mann med hodeskade – ansvarsgrunnlag NPE (Borgarting lagmannsrett)

Pasientskade 41 år gammel mann fikk som følge av hjernehinneblødning en alvorlig hjerneskade med betydelig nedsatt funksjonsevne og omfattende behov for hjelp. I 2009 oppsøkte han fastlegekontoret og legevakten til sammen seks ganger i løpet av 11 dager på grunn av nyoppstått, kraftig hodepine. Legen vurderte dette til å være

Les mer »

Kvinne med nakkesleng etter trafikkulykke – kr. 1,8 mill (Oslo tingrett)

Trafikkskade etter kjedekollisjon Kvinne på 51 år ble skadet i trafikkulykke etter kjedekollisjon. Skadelidte ble påført nakkeskade etter nakkesleng. Nakkeskaden ble kronisk med smerter og stivhet i nakken, med tilhørende hodepine. Hun ble sykemeldt fra sitt arbeid, mottok arbeidsavklaringspenger og ble innvilget 100 % uføretrygd. På skadetidspunktet var skadelidte ansatt

Les mer »