Bistandsadvokat hvis jeg trenger erstatning

Hva er en bistandsadvokat i straffesaker?

En bistandsadvokat skal bistå fornærmede og etterlatte med å ivareta deres interesser i forbindelse med straffesaken mot skadevolder eller gjerningsmann.

En fornærmet i lovens forstand er den som har vært utsatt for et overgrep, for eksempel en person som har blitt voldtatt eller som har blitt skadet i trafikken av en grovt uaktsom sjåfør.

Vi bistår både under etterforskningsfasen og under hovedforhandlingen. Vi fremmer erstatningskrav der det er grunnlag for det.

Det er viktig for oss å gi fornærmede god informasjon under sakens gang samt å forberede vedkommende før rettssaken.

For mange av de mest alvorlige straffesakene oppnevnes bistandsadvokaten av retten, og advokaten får betalt av det offentlige.

Som bistandsadvokat hjelper man mennesker som er i en vanskelig situasjon. Dette fordrer at advokaten har gode personlige egenskaper i tillegg til de nødvendige juridiske kvalifikasjoner.

Vi bruker god tid i våre samtaler med fornærmede, og tilstreber å være tilgjengelig hvis klienten skulle ha behov for å snakke med advokaten i løpet av prosessen.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Vi har nærmere 30 års erfaring som bistandsadvokater, og har hjulpet et stort antall skadelidte med å få den erstatningen de har krav på.

Vi tilbyr alltid gratis samtale om din sak. Ta kontakt med oss i dag.

Forfatter

Var du på utkikk etter noe annet?