1. November 2022: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA er slått sammen med Halvorsen & Co. Les mer

Bistandsadvokat hvis jeg trenger erstatning

Hvis du har blitt skadet av en person med vilje, så har du som oftest krav på erstatning. Da trenger du en bistandsadvokat.

Kontakt oss

Hva er en bistandsadvokat i straffesaker?

En bistandsadvokat skal bistå fornærmede og etterlatte med å ivareta deres interesser i forbindelse med straffesaken mot skadevolder eller gjerningsmann.

En fornærmet i lovens forstand er den som har vært utsatt for et overgrep, for eksempel en person som har blitt voldtatt eller som har blitt skadet i trafikken av en grovt uaktsom sjåfør.

Vi bistår både under etterforskningsfasen og under hovedforhandlingen. Vi fremmer erstatningskrav der det er grunnlag for det.

Det er viktig for oss å gi fornærmede god informasjon under sakens gang samt å forberede vedkommende før rettssaken.

For mange av de mest alvorlige straffesakene oppnevnes bistandsadvokaten av retten, og advokaten får betalt av det offentlige.

Som bistandsadvokat hjelper man mennesker som er i en vanskelig situasjon. Dette fordrer at advokaten har gode personlige egenskaper i tillegg til de nødvendige juridiske kvalifikasjoner.

Vi bruker god tid i våre samtaler med fornærmede, og tilstreber å være tilgjengelig hvis klienten skulle ha behov for å snakke med advokaten i løpet av prosessen.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Vi har nærmere 30 års erfaring som bistandsadvokater, og har hjulpet et stort antall skadelidte med å få den erstatningen de har krav på.

Vi tilbyr alltid gratis samtale om din sak. Ta kontakt med oss i dag.

Trenger du hjelp med bistandsadvokat hvis jeg trenger erstatning?

Portrett av Øystein Helland

Øystein Helland

Se kontaktinformasjon
form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20