1. November 2022: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA er slått sammen med Halvorsen & Co. Les mer

Fem tips til hvordan du går frem i en erstatningssak

Som skadet har du som oftest krav på erstatning. Her er fem gode tips til deg som blir skadet på jobb eller i trafikken.

Kontakt oss
  1. Ta kontakt med politiet. Hvis du har blitt utsatt for en trafikkulykke med personskade, skal politiet kontaktes. Hvis du har blitt utsatt for en yrkesskade med personskade, skal Arbeidstilsynet kontaktes. En yrkesskade skal også meldes til NAV.
  2. Oppsøk lege og dokumenter dine skader. Hvis du mener eller tror at du er påført en personskade, bør du snarest mulig kontakte din fastlege eller en annen lege. Det er svært viktig at ethvert symptom etter en ulykke, også de som synes små og ubetydelige blir grundig dokumentert i din journal hos legen.
  3. Ta kontakt med forsikringsselskapet. Hvis du blir skadet i trafikken, skal kravet normalt rettes mot skadevoldende kjøretøys forsikringsselskap. Hvis du blir skadet på jobb, skal kravet rettes mot arbeidsgivers forsikringsselskap. Du bør i tillegg snarest mulig, og senest innen ett år varsle ditt eget eller dine egne forsikringsselskaper skriftlig om ulykken du har vært utsatt for, og dette bør du gjøre selv om du er usikker på hvor alvorlige skadene er.
  4. Ta vare på kvitteringene dine. Det er viktig at du tar vare på alle kvitteringer for utgifter du har hatt som følge av ulykken. Dette kan for eksempel være kvitteringer for utgifter til behandling, egenandeler, medisiner, reise til og fra behandlere eller andre, eller for bistand du har behov for som følge av skaden.
  5. Kontakt advokat. Forsikringsselskapet skal dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand i slike erstatningssaker. Kontakt derfor en advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett, som kan bistå deg i erstatningssaken din.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20