Slik får du erstatning etter en fallulykke

Du kan ha krav på erstatning både fra forsikringsselskapet og NAV dersom du blir skadet i en fallulykke på jobb. Ofte kan det dreie seg om flere millioner kroner.

Kontakt oss
  • Din arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding om fallulykken til NAV, og å melde fra om skaden til Arbeidstilsynet.
  • Ved «godkjent yrkesskade fra NAV» har du en rekke fordeler i NAV-systemet.
  • Du har krav på ménerstatning dersom fallulykken har gjort deg 15 prosent varig medisinsk invalid, eller mer.
  • Du har i tillegg krav på erstatning under din arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Hvis du blir skadet i en fallulykke på jobb bør du kontakte en advokat som er ekspert på yrkesskadesaker. Forsikringsselskapet har plikt til å betale for dine rimelige og nødvendige advokatutgifter.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din yrkesskadesak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20