Slik får du erstatning etter en yrkesskade

Hvis du blir skadet på jobb, har du som regel krav på erstatning.

Kontakt oss

Som yrkesskadet kan du ha krav på flere millioner kroner i erstatning. Og som regel er det forsikringsselskapet til din arbeidsgiver som dekker advokatutgiftene.

Du bør derfor kontakte erstatningsadvokat så fort som mulig etter en arbeidsulykke.

Her er fem tips til deg som er påført skade i en arbeidsulykke

  1. Dokumentèr hendelsen: Sørg for at hendelsen kan dokumenteres, og innhent vitnebekreftelser om nødvendig.
  2. Meld skaden: Hvis du har blitt utsatt for en yrkesskade med personskade, skal Arbeidstilsynet kontaktes. En yrkesskade skal også meldes til NAV innen ett år.
  3. Oppsøk lege: Du bør snarest kontakte din fastlege eller en annen lege. Det er svært viktig at ethvert symptom etter en ulykke blir grundig dokumentert i din journal hos legen.
  4. Kontakt forsikringsselskapene: Hvis du blir skadet på jobb, skal erstatningskrav rettes mot arbeidsgivers forsikringsselskap. Du bør snarest mulig, og senest innen ett år varsle arbeidsgivers forsikringsselskap, samt dine egne forsikringsselskaper om ulykken du har vært utsatt for.
  5. Ta vare på kvitteringer: Det er viktig at du tar vare på alle kvitteringer for utgifter du har hatt som følge av ulykken.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din yrkesskade. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20