Fredrik Sikkerbøl

Advokat Fredrik Sikkerbøl begynte i Advokatfirmaet Halvorsen & Co i januar 2021. Fredrik har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo, der han spesielt fordypet seg i fagene selskapsrett, skatterett, og personvernrett. Fredrik har hatt flere traineeopphold, og har erfaring innen lettere tvang fra Namsfogden i Lillestrøm. Fredrik inngår i firmaets forretningsjuridiske fagavdeling.

Erfaring

2023 - d.d. Advokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS
2021 - 2023 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2020 - 2020 Trainee, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
2019 - 2020 Konsulent/namsfullmektig, Namsfogden i Lillestrøm
2019 - 2019 Trainee, Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS
2019 - 2019 Trainee, Juridisk avdeling i TINE SA

Utdanning

2016 - 2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo Masteroppgave: Aksjeloven § 8-10 – Selskapsfinansierte aksjeerverv etter 1. januar 2020.
form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20