Ida Falk Austnes

Ida Falk Austnes startet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Halvorsen & Co i juni 2023. Ida har en master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, der hun spesielt fordypet seg i fagområdene bygge- og entrepriserett, kontraktsrett, ekspropriasjonsrett, skatterett og internasjonal konkurranse- og handelsrett. Hun skrev sin masteroppgave om økonomisk force majeure i entreprisekontrakter, særlig om entreprenørens hindringsterskel for plikten til naturaloppfyllelse. I tillegg har Ida en grad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Ved siden av studiene har hun arbeidet som juridisk assistent i et advokatfirma i Oslo, og som student-medarbeider hos Advokatfirmaet Halvorsen & Co. Hun har hatt ulike trainee-opphold under studiene. Ida inngår i firmaets forretningsjuridiske fagavdeling.

Erfaring

2023 - d.d. Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Halvorsen & CO
2017 - 2023 Studentmedarbeider og trainee i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2017 - 2023 Juridisk saksbehandler og trainee i Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Utdanning

2017 - 2023 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo. Masteroppgave: Økonomisk force majeure i entreprisekontrakter – særlig om hindringsterskel.
2013 - 2017 Bachelor i administrasjon og ledelse med fordypning i samfunnsøkonomi og statsvitenskap
form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20