Lene Kathrine Hamborg-Skogvold

Administrativ leder / advokatassistent DNA

Administrativ leder Lene Kathrine Hamborg-Skogvold har jobbet i Advokatfirmaet Halvorsen & Co siden mars 2019. Lene Kathrine har tidligere arbeidet med overformynderi samt insolvens og restrukturering, tvangssalg og sivile saker, blant annet i tingretten. Hos oss arbeider hun i tillegg til administrative lederoppgaver med eiendomsoppgjør.

Erfaring

2023 - nå Administrativ leder/ Advokatassistent DNA i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2019 - 2023 Advokatassistent DNA i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2013 - 2019 Førstekonsulent, Nedre Romerike tingrett
2008 - 2013 Advokatassistent, DNA i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA (SANDS)
2006 - 2008 Advokatsekretær, Advokathuset Lillestrøm

Utdanning

2022 - 2022 Høyskolen Kristiania, Organisasjon og ledelse, markedsføring og bedriftsøkonomi
2019 - 2019 Oppgjørsmegler, Eiendomsadvokatene MNA
2013 - 2019 Kurs i etikk, sivilrett, tvangssalg mv i regi av DA
2009 - 2010 Juristenes Utdanningssenter, Advokatassistent DNA
2007 - 2008 NKI, Lønn- og Personalskolen
2002 - 2003 Utdanning Wang, Advokatsekretær
form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20