1. November 2022: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA er slått sammen med Halvorsen & Co. Les mer

Entreprise og tilleggsarbeid

Kontakt oss
h

Kan du som byggherre eller bestiller av håndverkertjenester kreve at entreprenøren eller håndverkeren utfører arbeid som ikke er omfattet av den opprinnelige avtalen mellom dere?

Dersom du er forbruker og har inngått avtale med en entreprenør om oppføring av en ny bolig, kan du i utgangspunktet kreve at entreprenøren utfører arbeid som ikke er omfattet av avtalen (endrings- og tilleggsarbeid). Reglene om dette finner man i bustadoppføringslova § 9.
Det er blant annet et vilkår at arbeidet ikke i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra det arbeidet som er avtalt. Du kan ikke kreve utført noe som må anses som et nytt og selvstendig oppdrag. For eksempel kan du ikke kreve at entreprenøren oppfører en hytte i tillegg til boligen.

Begge parter kan kreve vederlagsjustering ved endrings- eller tilleggsarbeid. Ofte oppstår det tvil om hvor stor kostnadsøkningen eller -reduksjonen er etter at arbeidet er utført. For å unngå dette, bør prisen alltid avtales på forhånd. Dersom ikke annet er avtalt, fastsettes prisen på grunnlag av «nødvendig kostnadsauke eller oppnåeleg innsparing» for entreprenøren.

Entreprenøren har krav på fristforlengelse tilsvarende den forsinkelsen som endrings- eller tilleggsarbeidet har medført.

Dersom du er forbruker og har inngått avtale med en tjenesteyter om bestemte tjenester, for eksempel reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m., gjelder håndverkertjenesteloven. I likhet med bustadoppføringslova, har håndverkertjenesteloven § 9 regler om tilleggsarbeid, men reglene er noe annerledes utformet. I utgangspunktet kan du ikke kreve at tjenesteyteren utfører tilleggsarbeid dersom dette ikke er avtalt på forhånd. Hvis det det er behov for arbeid som ikke er omfattet av avtalen, men som det er praktisk å utføre sammen med oppdraget, skal tjenestetyren kontakte deg.

Ved tilleggsarbeid har tjenesteyteren krav på pristillegg. Dersom ikke annet er avtalt, er det vanlig pris for tilsvarende tjenester som gjelder. Finnes det ingen sammenlignbare priser, må du betale det som er «rimelig etter tjenestens art, omfang o utføring og tilhøva ellers».  

Ved utførelses- og totalentrepriser kan byggherren kreve at entreprenøren utfører endrings- eller tilleggsarbeid, se NS 8405 punkt 22.1 og NS 8407 punkt 31.1. Det er blant annet et vilkår at arbeidet ikke er av en vesentlig annen art enn det opprinnelig avtalte arbeidet. Entreprenøren har krav på fristforlengelse og vederlagsjustering.

Trenger du hjelp med entreprise og tilleggsarbeid?

Portrett av Benjamin Nordhaug

Benjamin Nordhaug

Se kontaktinformasjon
Portrett av Øyvind Kilstad

Øyvind Kilstad

Se kontaktinformasjon
Portrett av Tony Støkkebo

Tony Støkkebo

Se kontaktinformasjon
form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20