1. November 2022: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA er slått sammen med Halvorsen & Co. Les mer

Krisetider

Kontakt oss
h

Vi hjelper deg å navigere i vanskelige tider

Konkurs – Insolvens – Rekonstruksjon

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS bistår næringslivet fra vugge til grav. I nåværende dyrtid opplever mange bedrifter krevende økonomi med økt rente og dyre råvarer, med en stadig presset likviditet. Et aksjeselskap plikter å ha en forsvarlig egenkapital og bedriftens styre plikter å foreta handlinger for å sikre dette. Vurderinger et styre må foreta seg er ulike i medgangstider og nedgangstider.

At et styre overholder sine plikter, er ikke nødvendigvis tilstrekkelig til at et selskap i nedgangstider kan drive videre.

Styret har en handlingsplikt for å unngå at selskap drives for kreditors regning. Lykkes de ikke med dette, risikerer man konkursåpning dersom selskapet er insolvent. Insolvens innebærer at selskapet må være både illikvid og insuffisient på tidspunktet for vurderingen.

Når begge disse vilkårene er tilstede kan det åpnes konkurs. Enkelt forklart vil et selskap være insolvent dersom man ikke kan betale sine løpende forpliktelser, at selskapet ikke har tilstrekkelig med eiendeler som kan selges for å avhjelpe dette, og at betalingsudyktigheten ikke er forbigående.

Våre forretningsadvokater har lang erfaring med rådgivning knyttet til løpende forvaltning, og er ofte en sparringspartner for et styre. Et styre må vurdere om økonomiske utfordringer gjør at selskapets struktur skal endre seg, om det bør gjennomføres egenkapital-transaksjoner, fisjoner og fusjoner, kapitelendringer eller avviklingsrelatert bistand.

Rekonstruksjon

Styret i et selskap har fortsatt et handlingsrom selv om styret er usikre på om selskapet er solvent. Det er flere alternativ til konkurs. For eksempel kan det gjennomføres private gjeldsforhandlinger med kreditorene, eller rekonstruksjon via tingretten. Rekonstruksjon er aktuelt dersom et selskap vil få alvorlige økonomiske problemer.

Våre advokater kan bistå med rådgivning:

  • Rådgivning til daglig leder, styret og aksjonærer
  • Restrukturering
  • Gjeldsforhandlinger
  • Selskapsbeslutninger
  • Selskapsdokumentasjon: Styre- og generalforsamlingsprotokoller, styrets redegjørelser, vedtekter, etc.
  • Styreansvar
  • Styremøter
  • Kreditt og sikkerhetsstillelse
  • Oppløsning og avvikling

Trenger du hjelp med krisetider?

Portrett av Benjamin Nordhaug

Benjamin Nordhaug

Se kontaktinformasjon
Portrett av Lotte Lundby Kristiansen

Lotte Lundby Kristiansen

Se kontaktinformasjon
form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20